onsdag 19 maj 2010

Allt är inte som ögat säger

Världen är i gungning. Vi lever i väldigt oroliga tider även om många i Sverige inte verkar förstå allvaret. Det kanske inte är så konstigt att det inte känns så illa när Sverige och Uppsala hittills klarat sig väldigt bra pga bl a en bra politik och gamla industrier som fortsätter att vara duktiga runt om i världen. Inget får dock tas för givet. Förändringar sker idag snabbare än någonsin. Demokrati och ett rättvist samhälle är viktiga saker att kämpa för. Demokrati och rättvisa får aldrig tas för givna. Jag tror att många i Sverige gör det. Vissa vill göra gällande att dagens politiska makthavare gör vår del av världen mer orättvis. Vad är rättvisa? Som vanligt beror det på vem som använder det värdeladdade ordet. För kommunister betyder det bl a att alla skall ha det lika dåligt. För mig betyder det att få leva i en pluralistisk värld, en mångfaldsvärld med rätten till fria val, i det lilla och i det stora.  Rättvisa för mig innbär att alla, oavsett kön, ras, fysisk och psykisk hälsa och ekonomiska förutsättningar skall få en likvärdig start i livet. Rättvisa för mig är att det efter skolan är egna ambitioner, eget hårt arbete, egna val och egna engagemang som bidrar till hur mycket man får och inte får. Som sagt världen är orolig idag. Mycket orolig. Tänk hur många svenskar som tidigare sett Thailändare som enbart positiva och goda människor. Allt är inte som ögat säger vid en given tidpunkt. Kanske kan fler svenskar förstå världoron i ljuset av det som händer i Thailand. När t o m thailändarna bråkar, då är läget i världen instabilt.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar