tisdag 16 mars 2010

Val av den samlande och representerande nationella företrädaren

I dagens DN kunde jag läsa en intressant artikel och ett upprop för att det är hög tid att nutidsanpassa en gammal svensk tradition nämnligen att välja regent. Tiderna förändras och under en tid fick vissa för sig att det viktiga uppdraget att ena och representera skulle ärvas istället för väljas. Jag delar artikelns poäng att det är tid att återgå till någon liknande ordning i ny tappning. Aldrig tidigare har det varit viktigare att man bra kan marknadsföra sina produkter och tjänster i en mördande konkurrens. Aldrig tidigigare har vårt folk gått längre och längre från inavel och det skapar nya utvecklade krav på en nations enande symbol. Är då en drottning/kung sämre än en president? Den filosofiska, men möjligen inom kort praktiska, frågan är då om denna person skall utmanas vart fjärde år eller om den skall väljas i ett läge då hon visat prov på marknadsföringstalang och en fantastisk medlingsförmåga och då kunna representera till sin död. Det kanske är det senare som är att föredra för att ha en symbolisk person som inte styrs av kortsiktiga intressen. Vi kanske kan studera processen runt val av ny påve och ta det som utgångspunkt när vi i framtiden skall forma en modernare men liknande valprocedur för att välja symbolisk regent som sida vid sida av vår flagga skall representera de värden som vi står för. Vad väntar vi på? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar