söndag 14 mars 2010

Idrotten är viktig

Det finns många skäl till varför idrotten och idrottsutövande är viktigt. För att bara nämna några perspektiv på vad idrotten bidrar med följer följande exempel på vad den erbjuder;

- bättre förutsättningar för ett friskare liv (om den utövas i lagom doser)
- många gånger en värdefull social skolning & bjuder många gånger på livslånga vänskapsband
- träning i att sätta upp mål och bryta ner målen i delmål för att ge önskemål en bättre chans
- träning i att vara en lagspelare (lagidrotter) och som en del av laget skapa resultat

Ovanstående räcker för att motivera att stöd till idrottsliga folkrörelser är mycket viktiga. Utöver ovanstående tillkommer sedan följande fördelar med framgångsrika satsningar på idrotten;

- bättre marknadsföring av närsamhället i omvärlden
- en starkare attraktion som framtidsplats
- bättre självkänsla bland invånarna
- ett rikare nöjesutbud

Idrotten är väldigt viktig för ett samhälle. Det förstår de flesta grupper runt om i världen. Annars skulle den inte få så mycket stöd och en sådan press som dess utövar utsätts för som den får. I Uppsala måste vi bli ännu bättre på att stödja idrottens positiva utveckling. Det blir allt svårare att attrahera alla viktiga ideellt engagerade tränare och funktionärer. Det krävs lateralt tänkande och inte minst krävs ett större och rikare lokalt näringsliv som kan sponsra idrotten mer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar