lördag 27 mars 2010

Subsidiaritet!

Är det inte dax att avskaffa staten? Låt oss fokusera på ett EU som endast ägnar sig åt rätt frågor och som inte lägger sig i detaljfrågor som närsamhället är bättre skaffat att fatta beslut om? Lång mening men så gör vi tycker jag ; ). Varför behöver vi staten? Räcker det inte med att vi regionalt och lokalt äger och vårdar varumärket Sverige? Varför inte? Jag vill gärna att vi som bor i Uppsala kommun skall få bestämma ännu mer själva. Då kan vi snabbare bli ett föredöme för andra regioner om hur man kan bygga ett inspirerande, roligt och framgångsrikt lokalsamhälle där alla har en meningsfull roll att fylla i vår gemensamma strävan efter ett bättre och fredligt liv. Vi har inget försvar kvar. Landstingen och kommunerna hanterar sjukvårdskostnader. Det är nästan bara regionsöverskridande infrastrukturlösningar som känns meningsfulla på Sverigenivå. Även rättsystemet blir allt mer styrt av EU. Sverigenivån skall väl inte bara handla om att hårt beskatta oss invånare för att sedan vara den snälla tomten som lämnar tillbaks våra egna pengar till oss i form av bidrag! Låt oss lokalt få behålla mer av vår skatt så kan vi bättre ta ansvar för oss själva och de som vill bo i vår närhet. Mer makt och inflytande till lokalsamhället!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar