fredag 12 mars 2010

Tuffare tider för politiker

Det verkar som all min tidigare erfarenhet kan komma väl till användning i folket tjänst framöver. Att vara politiker har alltid varit ett viktigt och otacksamt uppdrag. Det har varit olika svårt uppdrag genom historiens alla faser. Jag tror att vi nu går in i en fas där politiker inte bara kan sprida pengar runt sig i olika projekt och till lagstadgade ändamål utan nu kommer det att krävas tuffare prioriteringsbeslut och framförallt nytänkande. Hur skall vi annars klara av invånarnas krav på välstånd samtidigt som tillväxten mattas av och befolkningen blir allt äldre? I dagens UNT kan man än en gång läsa om hur förändringarnas vindar blåser på Akademiska sjukhuset. Pengarna räcker inte till för att utföra den vård som de som jobbar inom vården anser krävs för att möta behovet. Redan idag har vi den utmaningen. Nu står vi dessutom inför en åldringsboom som vi aldrig sett förut. Sambandet mellan åldrandet och sjukvårds och omsorgsbehovet är väldigt starkt. Vi kommer med andra ord att få ett allt större problem med finansieringen av den sjukvård och den omsorg som efterfrågas. I detta läge kommer bl a kostnader för omsorg och vård att ställas mot skolans behov. Det finns en uppenbar risk för generationskonflikter som vi inte sett på länge. Finns några vägval som kan göra utmaningen lättare? Ja! Att vi blir företagsammare och skapar nya former för hur vi får till produktivitetsförbättringar, för hur vi får fram många fler företag som anställer människor i vårt närområde och inte minst genom att ändra synsätt och se våra äldre med all deras erfarenhet som en tillgång istället för en belastning. Kort och gott krävs politiskt nytänkande för att klara av en ny värld. Det är jätteroligt! Jag hoppas många fler tycker det och tar chansen att engagera sig politiskt, dvs i arbetet att forma vår gemensamma värld som vi kallar samhället : )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar