måndag 22 mars 2010

Rättvisa

Att ha rätt är inte det samma som att få rätt. Det är många av oss som kan vittna om att det talesättet stämmer allt för ofta. Varför är det så? Ett enkelt svar är att det blir politik inblandad i ställningstaganden som endast borde handla om rätt eller fel. Ett annat svar är att lathet ibland gör att en eller flera som får agera domare inte tar sig den tid som krävs för att förstå de olika parternas synpunkter och sedan kritiskt verifiera vilka av synpunkterna som är mer än en parts fabricerade eller ansedda utgångspunkter för en tvist. I dagens UNT kan vi läsa om en tvist som tagit allt för mycket av min tid som jag hellre använder för att hjälpa behövande barn i tredje världen eller särskilt utsatta i vårt direkta närsamhälle. Byggaren av den fastighet som jag bor i beskrivs som den ohederliga person han är. Vilken lekman som helst skulle snabbt tycka som de flesta av oss som bor i bostadsrättsföreningen, dvs att byggaren skapat stora bekymmer för oss som bor där vi bor samt att de borde kompensera andelsägarna för det som gjorts felaktigt eller helt enkelt saknas. Då vi inte ansåg att vi kunde fortsätta med en dyr process mot en oseriös motpart begärde vi skiljedom. Skiljedomaren gav oss sex rätt men hävdade på den sjunde punkten att vi hade nytta av en del av fastigheten och därför inte tyckte att vi skulle få ekonomisk ersättning. Ett vansinnigt utslag och det visar tydligt att det inte räcker med att ha rätt för att få rätt. Ett vansinnigt utslag inte minst då ytan som beskrivs som så värdefull tydligt visar att förlikningsmannen, som bor i Stockholm, inte besvärat sig att besöka fastigheten och själv skapa sig en rimlig uppfattning om nyttan med den del som avses. Bl a lathet och bestickning kan leda till att den som har rätt inte får rätt. Inte minst allt strul vi har haft med denna oseriösa byggare har gjort mig ännu mer motiverad att kämpa för en bättre värld och för att oseriösa företagare måste bekämpas bättre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar