fredag 19 mars 2010

Utgiftspolitik

Socialdemokraterna har idag en debattartikel där de säger att deras politik skall gå ut på att bättre stötta de svaga, barn och ungdomar. Det är positivt att Socialdemokratin fortfarande känner att de skall vara en röst för de särskilt utsatta och "arbetarna". Problemet är bara att allt fler, som tur är, genomskådat den gamla retoriken om "fattig mot rik", "företagare mot arbetare" osv. Om Socialdemokraterna menar allvar med att stötta våra svaga och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra unga, då MÅSTE vi fokusera på att göra Uppsala och Sverige mycket mer företagsamt. I det stora är intressekonflikten mellan företagare (ägarledda eller tjänstemannastyrda) och arbetare väldigt liten. Sossarnas önskvärda politik bygger på högre skatter (som redan är väldigt höga) och högre kostnader. Vår utmaning är nu att det är intäktssidan som måste förbättras för att vi skall värna vår välfärd och därefter utveckla den samma. Det är bara genom att vi gemensamt lyckas stärka företagsamheten genom att arbeta fram fler framgångsrika företag och genom att ständigt öka produktiviteten och effektiviteten i den offentliga sektorn som vi kan värna de svaga och ge våra unga en bättre framtid. Varför är det så svårt för Sossarna och övriga på vänstersidan att förstå? Skärpning! Ni borde förstå bättre. Skärpning för våra svagas och våra ungas skull!! Än en gång ber jag er att lära lite av det som händer på Island, i Grekland, i Lettland och på många andra ställen! Sverige och Uppsala kommer inte tvingas agera annorlunda om vi får en ekonomi som havererar! Vilka är det som drabbas särskilt mycket i det läget? De svaga och våra yngre. Tänk om! Tänk nytt! Gör om!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar