söndag 21 mars 2010

Kärnkraftskramare

Jag har alltid och kommer alltid att vara positiv till ny teknisk utveckling. För att klara den enorma konkurensen i världen så måste man hela tiden vara öppen för förändring. De stora förändringarna drivs oftast av tekniska framsteg. Att vi klarar av att skapa kärnkraftsenergi är imponerande. Vi är fortsatt beroende av kärnkraftenergin. Vi missade chansen att vara världsledande inom kärnenergimarknaden då ett av besluten i samband med folkomröstningen gjorde det omöjligt för Sverige att bibehålla och utveckla den världledande kompetensen inom området som vi hade under bl a 70-talet. Men är då kärnkraften bra även om jag gillar när tekniken utnyttjas för att lösa stora frågor som t ex vår energiförsörjning? Jag tycker inte det. Det är en energikälla som i sin nuvarande utformning är mycket riskfull och dessutom lämnar vi farligt skit efter oss i många många tusen år framåt. Undrar vad de kommer att tycka om det...... Trots det tycker jag att beslutet som Centerpartiet tog att ge upp sitt 100% motstånd mot kärnkraft istället fokuserade på pragmatiska vägar framåt som förhoppningsvis leder till ett kärnkraftsfritt närområde inom 50 år. Centerpartiet har alltid varit ett mycket miljöorienterat parti. Centerpartiet är ett miljöorienterat parti. Centerpartiet avser att fortsätta att vara ett miljöorienterat parti. Om man vill värna miljön och dessutom ha en politisk kraft som är mer än ord, då måste man vara så pragmatisk som partiet varit i denna fråga. Nu äntligen sker en stor satsning på alternativa engergikällor. Andra energikällor än kärnkraft och fossilbaserade lösningar. Det är väldigt positivt och det är till väldigt stor del Centerpartiet som har sett till så att denna omställning på allvar har kommit igång. Centerpartiet är ett parti som agerar. Vi kommer att fortsätta att agera då vi inte minst måste hitta hållbara energisystem som kan ersätta de fossila bränslena som inom 30 år både kommer att vara väldigt dyra och allt mindre tillgängliga. Tack till de inom Centerpartiet som insåg att vi behövde en pragmatisk och smartare väg framåt för miljöns och energibehovets skull. Jag är ingen kärnkraftkramare. Jag är övertygad om att vi kan hitta bättre lösningar på vårt energibehov. Lösningar som inte är så farliga och som inte skitar ner för många generationer framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar