torsdag 18 mars 2010

Strejk eller ej?

Det ser tufft ut i avtalsröreslen. Det är olyckligt om vi inte får en återhållsamhet med tanke på det bräckliga läget. Tyvärr visar många styrelser och ledningar dåligt omdöme när man ger sig själva väldigt generösa löneökningar utifrån redan höga nivåer samtidigt som man kräver stor återhållsamhet från medarbetarna. Argumenten är ofta att de är få och arbetarna många. Det är girigt och idiotiskt att agera på det sättet. Det förstör för Sverige eftersom det självfallet upplevs som en provokation från de "vanliga" medarbetarna och därefter kräver de mer lönelyft än vad som är bra för landet. Idag träffade jag representanter för Unionen och LO. Vi hade ett mycket bra möte och det kändes som att vi tog några ytterligare steg framåt i vår strävan att hitta gränsöverskridande lösningar som kan minska de individuellt och samhällsmässigt bedrövliga med ungdomsarbetslöshet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar