onsdag 17 mars 2010

Näringsliv och offentlig sektor

Idag var jag på ett möte med Uppsalas nuvarande och kommande kommunalråd samt några ledande tjänstemän för staden. På mötet var även andra företrädare för Uppsalas näringsliv. Det var ett bra möte. Uppsalas utvecklingsmöjligheter är goda. Uppsala kommun förbättrar sig på många sätt. Dock kan jag konstatera att vi på mötet aldrig kunde ta upp politiska perspektiv som starkt påverkar företagsamhetens möjligheter att bidra till välfärden. Det blev mer av ett rapporteringsmöte. Jag tror att det är viktigt att möten mellan ledande företrädare mellan intresseorganisationer och t ex politiker är mer politiskt orienterade. Vad jag menar är att mötena måste lyfta konfliktytor så att det inte bara är en kamp mellan politiker utan att även intresseorganisationerna tydligt kan förklara och få en chans att förstå varför t ex vissa partier är så negativt inställda till att skattefinansierade tjänster kan utföras av andra än offentligt anställda personer. Är inte det viktiga att kvalitet och pris är bra? Dialog måste vara fokuserat i samband med liknande möten. Rapporter och redogörelser kan vi alla läsa på själva. Näringslivet behöver ett väl fungerande offentligt system. Det offentliga systemet är helt beroende av ett starkt och fungerande näringsliv. Ett mycket närmare och snabbrörligare samarbete är önskvärt och jag tror bara det kan uppnås om vi kan hitta en gemensam vision för var vi vill ta Uppsala kommun. Klarar vi av att få fram en sådan gemensam vision?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar