söndag 28 mars 2010

Vad skapar ett vinnande lag?

Ett vinnande lag kan skapas på många sätt. Att bli ett vinnande lag är inte lätt. Min erfarenhet är att lagledaren, på gott och ont, har en stor betydelse. Min erfarenhet är också att de bästa lagen är uppbyggda av personer som kompletterar varandra utifrån olika intresseområden, olika livserfarenheter, olika åldersperspektiv och olika personliga nätverk. Johanna Odlander på UNT verkar vara en klok och intressant person. I dagens UNT säger hon att oppositionens 100% kvinnliga ledargrupp kommer att ändra mycket i politikens värld. Det tror jag också. Det blir en intressant test och för allas skull helst i opposition efter som de flesta av dem valt att företräda partier som saknar realism och ideologier som jag kan se skapar ett varmt, utvecklande och rikt samhälle. Odlander säger att mot denna trio av kvinnor står tre medelålders män och en yngre kvinna. Det kan vara ett sätt att se det på. Själv väljer jag att se på den ledargrupp som inom Alliansen växer fram som följer; Alliansen kommer sannolikt att ledas av en person med lång politisk erfarenhet. Alliansen har fått ett lag med ett brett och varierande kontaktnät både i Uppsala, Sverige och runt om i hela världen. Alliansen har fått ett lag med lagmedlemmar som har omfattande ledarskapsträning inom världens tuffaste branscher. Alliansen har fått ett lag där delar vet vad det innebär att vara nysvensk och utifrån det kan visa på mer känsla för invandrarorienterade frågeställningar. Alliansen har fått in två i laget med omfattande erfarenheter och kunskaper om företagandets utmaningar. Alliansen har fått in en person som nyligen varit skolungdom och därigenom bl a kan tillföra laget en bättre känsla för ungdomsperspektiv. Alliansen har ett lag där delar deltar i omvårdnaden av våra äldre och andra nyligen har varit pappalediga. Alliansen har en historik av att effektivt kunna få sina fyra olika partier att med högt i tak lyckas enas runt komplicerade frågor för att politiskt bidra till att Uppsala som plats för oss som vill bo här skall utvecklas så bra och snabbt som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar