lördag 27 februari 2010

Lösningar för tiden och kanske för i morgon

Förändringar, förändringar, förändringar, förändringar och förändringar. Ständiga förändringar. Charles Darwin bevisade att bara de som anpassar sig och som vågar lära nytt för att klara nya utmaningar överlever. Sokrates bevisade att lyckan inte kan nås som ett konstant tillstånd men att det går att fylla sitt liv med många stunder av lycka. Hur kommer det sig då att så många är rädda för förändring och att så många strävar efter ett lyckligt tillstånd när det inte är möjligt? Det är väl just rädslan för det okända och rädslan för att just jag skall bli förlorare i det nya som gör att en överväldigande del av alla grupper ogillar förändring. Hur gör vi för att få en överväldigande del av oss att tycka att förändring är roligt och utmanande? Jag tror det är viktigt för ett litet och perifert land som Sverige att ha invånare som gillar förändring, som driver förändring och som inte är offer för den förändring som ständigt sker. Inom alla områden vill jag att vi hjälps åt och ständigt hittar lösningar som passar för den tid som vi lever i. Ny lösningar som kanske klarar sig några år framåt innan vi återigen behöver tänka om för att anpassa dem till de nya förutsättningar som uppstått. Det är omöjligt att veta vad som är om 50 år. Det är dock möjligt att veta vad som är möjligt idag och det är möjligt att reflektera över det som hänt bara de senaste 25 åren! För 25 år sedan hade bara några få forskare och militärer Internet som en svårhanterlig plattform för kommunikation. För 25 år sedan fanns inga persondatorer i var mans hem. För 25 år sedan fanns inga mobiltelefoner eller datorer som var mobilt uppkopplade. För 25 år sedan var Kina fortfarande ett underutvecklat och avsomnat kommunistiskt land. För 25 år sedan styrde fortfarande kommunisterna över Sovjetunionen. Det är enorma förändringar som sker dagligen i vår värld. Orkar vi se dem? Orkar vi försöka göra dem till vår fördel? Orakar vi ständigt hitta nya lösningar på gamla utmaningar? Jag är övertygad om att vi orkar det. Jag är övertygad om att vi kan få stora delar av våra invånare att tycka att det är kul att ständigt våga nytt och annorlunda. Japanerna klarade av att gå från att vara ett jordbrukarfolk till att bli ett superindustriellt folk på mindre än en generation! Min erfarenhet av Japaner är att de fått sina invånare att i stor omfattning se ständiga förbättringar som en självklar del av sina liv för att klara konkurrensen mot andra. Jag vill att vår vackra svenska flagga skall bli en symbol för ett folk, ett folk som ständigt utvecklas, som ständigt söker nya lösningar för att skapa bästa möjliga välfärd för de som står bakom de värden som flaggan står för! Vi kan! Vi vill och vi vågar inte bara förändra oss, vi vågar t o m driva förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar