onsdag 24 februari 2010

Grekland, Lettland, Estland, Island, Portugal, Irland.....

Är det för positivt tänkt att hoppas att en majoritet svenskar förstår att företagsamhet och sund ekonomi är en förutsättning för välfärdssamhället? Jag hoppas de flesta kan förstå att just företagsamhet och god ekonomisk hushållning är fundamentala byggstenar för ett stabilt och välmående samhälle. Tydliga exempel på hur det går när man lever för mycket mer än  sina tillgångar, när man expanderar den offentliga sektorn till orimliga nivåer och när man inte lyckas få fram fler bärkraftiga företag som kan anställa medarbetare, då får man bita i gräset. I t ex Grekland, Lettland, Estland och på Island läggs nu sjukhus ner, en redan liten barnomsorg blir ännu mindre och en massa andra åtgärder genomförs för att försöka rädda deras samhällen från att helt braka samman. Centerpartiet och övriga Alliansen är ett svenskt politiskt samarbete som har btydligt bättre förutsättningar att värna svensk välfärd än vad den rödgröna gruppen har. Vill du att Sverige skall hamna i samma gäng som Grekland, Lettland och Island? Det vill inte jag. Vi kommer att hamna där om Vänstern och Miljöpartiet får en stark påverkan på den svenska utvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar