torsdag 25 februari 2010

Allt fler engagerade genom Centerpartiet

Det är härligt att se att demokratin inte helt somnat in och endast blivit en lekplats för personer som fötts in i d olika partistrukturerna eller som väldigt tidigt kände för att engagera sig politiskt. Vår demokrati och vår tid behöver ett regelbundet utbyte mellan det politiska livet och det övriga livet på de ledande befattningarna. Politik är det möjligas konst men för att bättre förstå det möjliga och för att vara mer handlingskraftig kan man inte bara vara en observerande och tyckande kraft, man måste också lite då och då vara en mer görande kraft i en av samhällets alla icke politiska verksamheter. Inte minst är detta växelspel mellan politik och den värld som politiken vill bevara eller förändra nödvändig för att ge utrymme för nya krafter som kan bidra med nytänkande. Att vara en ny kraft innebär inte att man måste vara åldersmässigt ung. Förmågan att tänka nytt och utvecklande har jag lärt mig är mer ett personlighetsdrag än en åldersfråga. 

Inom Centerpartiet tror jag att vi går en mycket intressant och demokratiskt upplyftande framtid till mötes. Folkrörelsen kommer att få ny kraft med hjälp av nätverksgrupper som engagerar, grupper som också självklart använder modern teknologi för att göra mötena mer tillgängliga. 

Faktum är att vi blir allt fler nya Centerpartister. Vi blir allt fler som väljer att engagera sig genom Centerpartiet då vår baspolitik och vår ideologi känns rätt. Faktum är också att allt fler av de som engagerar sig även är namnkunniga med starkt engagemang inom miljöområdet och inom företagarområdet. Det är glädjande för då börjar allt fler av invånarna förstå att vi är ett lag som kraftfullt står för företagsamhet, miljöengagemang och decentralisering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar