onsdag 3 juni 2020

Mygel leder oss inte mot en positiv framtid

Ärlighet varar längst
Sanningen är alltid klok att hålla sig till. Alternativet är att tiga och till exempel hänvisa till sekretessregler. Att ljuga är väldigt dumt och ska alltid straffas i en eller annan form. Lögner förstör den tillit som är så viktig för att en organisation, i alla dess former, ska prestera på topp. Och politiska partier borde värna tilliten mycket då det inte ska vara enskilda personer som gör upp utan enskilda partier. Lögnaktiga eller ”översmarta” taktiker politiska ledare skadar sina partier. Bryr de sig? Kanske, kanske inte. Det beror på vilken lojalitet man känner till partiet som den enskilde ingår i. Löfven har möjligen varit översmart i sina förhandlingar med C och L för att få makten? Vi får se.

Karin Pihl, GP, är inne på samma linje som jag bloggat om tidigare i nedan ledarartikel. Ärlighet är alltid bäst. Särskilt i en informationstid som idag. Det minsta vi kan begära är att ledande politiker och myndigheter i Sverige behandlar oss vuxna invånare som vuxna.

"På bilder från andra länder ser man ofta att människor har munskydd när de rör sig i offentligheten. Men i Sverige är det en ovanlig syn. Folkhälsomyndigheten (FHM) har avrått allmänheten från att använda sig av skydden. "Munskydd behövs inte i vanliga situationer ute i samhället", skriver FHM på sin hemsida. Inte heller personer som arbetar i äldreomsorgen uppmanas att ha dem. Det var inte förrän i början av maj som FHM beslutade sig för att ”se över” sina rekommendationer om munskydd i äldrevården."
"Svenskar ställer i allmänhet höga krav på personer i ledande positioner. Ingenting är så skadligt för samhällsmoralen som uppfattningen att politiker och myndighetspersoner far med osanning för att rädda sitt eget skinn.Om det är så att vi inte kan testa, smittspåra eller utrusta vårdanställda med adekvat skyddsutrustning eftersom resurserna saknas – säg det öppet. Det är bättre än att radera mejl och hoppas på att ingen kommer upptäcka det."
Dagens besvikelse
De som inte inser att LAS måste moderniseras för att öka svensk konkurrensförmåga. Särskilt mindre företag måste få mer flexibla regler för att kunna utvecklas konkurrenskraftigt. Som jag bloggat om tidigare finns allt färre organisationer som behandlar sina medarbetare dåligt. Det går inte om företaget vill utvecklas positivt. 

Dagens stjärna
Expressens ledare. Socialdemokrater och moderater är bäst i klassen på maktspel i Sverige. De har helt enkelt mest modern träning i det och de backas mest av olika särintressen som gärna ser dem som ”kaptener” över lobbyiststyrda demokratiska skutor. Det blir intressant att se hur bra det går för C som dumpade stödet till Kristersson och valde att stötta Löfven. I en värld där V och SD nationellt kommer att fortsätta att ha en ”kungamakarroll” under flera kommande val.

”Socialdemokraternas försök att underminera LAS-utredningen är skamlösa. Det är maktens arrogans i dess mest nakna form.”

”Men när Socialdemokraterna nu ska betala priset för makten vill de inte längre vara med. De har minsann inte beställt den vara som levererades, utan något helt annat, heter det. Hade det rört en privatperson skulle det snart skickats ut ett inkassokrav. Men nu handlar det förvisso om politik.”
https://www.expressen.se/ledare/skamlost-fulspel-av-socialdemokraterna/

tisdag 2 juni 2020

Så mycket bättre

Framtiden kan bli ljus
Nu är det drygt sju år sedan som Framtidskommissionen levererade sin slutrapport till den dåvarande regeringen. Rapporten innehöll mycket värdefullt som inte förvaltats av nya regeringar. Och i den tid vi lever går förändringarna så snabbt att en sju år framtidsrapport från Sveriges regering inte insåg att Storbritannien skulle lämna ett allt svagare EU. Att artificiell intelligens snabbt påverkar våra samhällen och att många nuvarande jobb nu kommer att slaktas. Att världen nu är inne i handelskrig. Att ny teknik som 3D printing gör att produktion med fördel kan flyttas från till exempel Kina närmare företagens övriga stora marknader. Och dessutom en pandemi med stora samhällseffekterna.

Eftersom jag inte har höga tankar om kompetensnivån hos Sveriges regering skulle en Framtidskommission 2.0 vara slöseri med skattepengar. Det är meningslöst att en ledning beställer något från experter om de inte har förmågan att verkställa de förändringar som leder mot en positiv framtid. Det är ingen tvekan om att framtiden kan bli generellt positiv för oss Uppsalabor och svenskar. Det händer dock inte av sig själv. Vi måste skapa den positiva framtiden genom att ständigt utbilda oss, utvecklas attraktivt och säkerställa att vi uppnår global konkurrenskraft inom några områden. Så säkras vårt folks välstånd. Bara så. Att till exempel Uppsalas skattekraft allt mer försvagas samtidigt som vi gång efter gång lägger skattepengar på att få nationella utmärkelser utanför välfärdens kärnuppdrag leder inte Uppsala mot en ljus framtid. Det som verkligen leder ett unikt samhälle mot framgångar är när skattekraften och utbildningsresultaten ökar. Att vi klokt och värdigt ger våra barn och äldre i behov av stöd just det med kvalitet. Och att ett samhälles invånare känner ett gemensamt ansvar för sitt eget närområde. För att uppnå framgång krävs ett kompetent ledarskap. Kompetens är summan av kunskaper och erfarenheter. Vi behöver rösta fram kompetenta företrädare om vår framtid ska bli ljus.  Så enkelt är det, ändå så svårt. Uppsala och Sverige i övrigt kan utvecklas mycket bättre än nu.

Dagens besvikelse
Att det mycket imponerande svenska och globala företaget Scania kraftigt ska reducera sin personalstyrka. Coronakrisen, handelskrig, E-handelns tillväxt, 3D-printing och artificiell intelligens kommer att kraftigt bidra till att en helt ny arbetsmarknad snabbt kommer att växa fram. Omställningstiden till det nya kommer att bli smärtsam för många. Framtiden tror jag kommer att bli positiv när våra moderna samhällen anpassat sig till en ny tid.

“Vi bedömer att det kommer att dröja lång tid innan marknadsefterfrågan är tillbaka på samma nivåer som före coronakrisens utbrott och måste anpassa hela organisationen till den nya situationen redan under detta år. Det handlar om företagsövergripande åtgärder och varsel är inte uteslutet. Åtgärderna omfattar även delar av Scania som normalt inte påverkas av kortsiktiga förändringar i produktionsvolymen.”
https://www.affarsvarlden.se/artikel/scania-planerar-omfattande-personalneddragningar

Dagens stjärna
Svante Axelsson. Regeringens samordnare för att uppnå ett fossilfritt Sverige. Han är så duktig och fantastiskt engagerad i miljö- och klimatfrågor. Och han är pragmatisk. En pragmatisk miljö- och klimatpolitik leder mot de förbättringar som många av oss invånare önskar. Jag är stolt över att Axelsson bor i Uppsala.

”Skogen räcker inte till allt, därför tar vi nu fram en biostrategi för hur vi ska optimera användningen av skogsråvaran. Vilken värdetrappa vi ska satsa på och om vi kan få upp resurserna högre och värdeförädla mer. För att göra mer nytta både för ekonomin och för fossilfriheten.”

”Vi har också konflikten mellan biologisk mångfald och uttaget av bioresurser ur skogen. För att företag ska våga investera måste vi få en tydlighet mellan restriktionstänkandet och uttagsdiskussionerna. Det är väldigt låsta positioner mellan miljörörelsen och skogsindustrin hur mycket skog som ska stå kvar och hur mycket som ska avverkas.”
https://www.di.se/nyheter/klimatexpertens-varning-skogen-racker-inte-till-allt/

måndag 1 juni 2020

Spelgalen

Oklok reglering
Med all rätt växlade regeringen genom Shekarabi upp tonläget mot spelbolagen på Internet som kraftigt bidrar till spelmissbruk bland många svenskar. Men vad hände? Mycket ord men allt för få kännbara begränsningar av deras allt för aggressiva marknadsföring.

Samtidigt som regeringen lamt hanterat spelfrågor i praktiken driver de nu spelleverantörerna tillbaka  till öar med fördelaktigare villkor. Till exempel Malta. Om alternativet inte är att kunna förbjuda spelföretag att vara aktiva i Sverige innebär bara regeringens okloka åtgärder att stora skatteintäkter uteblir i Sverige samt att redan hårt drabbade svenska mediebolag tappar stora annonsintäkter. Även om annonseringen är en del av problemen. Tänk att det ska vara så svårt att hitta bra avvägda lösningar när man har så enorma resurser till sitt förfogande.

”Men reaktionerna från spelbranschen har varit hårda – med varningar om att de föreslagna åtgärderna snarare än att skydda konsumenterna kommer leda till att allt fler söker sig till illegala spelsajter, där otryggheten för spelarna är betydligt större. Bolagen har även anklagat Ardalan Shekarabi och regeringen för att sakna faktaunderlag för flera av sina påståenden, bland annat om att problemspelandet ska ha ökat till följd av den stundande krisen.”
https://www.expressen.se/sport/tips-och-odds/spelet-bakom-shekarabis-kritiserade-atgardspaket/
Dagens besvikelse
Brottsbekämpningen mot grövre brottslighet. På Agenda igår framkom det tydligt att den grova brottsligheten inte bekämpas tillräckligt framgångsrikt. Pengarna måste effektivare beslagtas. Och brottssamarbetet med utländska brottslingar måste också bättre bekämpas. Paulina Neuding skriver läsvärt om de allt vanliga brotten mot våra äldsta invånare. Många av dessa kriminella kommer österifrån.

”Få frågor som rör brott, straff och moral borde ha större prioritet. Ligorna som riktar in sig på våra äldre är i regel organiserade, hänsynslösa och skapar stor stress och oro bland en redan utsatt del av befolkningen.”
”Äldre utsätts i situationer där de känner tillit: Man ringer och utger sig för att vara barnbarn i behov av pengar. Man går hem till en människa som ser dåligt och låtsas vara sonen eller dottern. Man klär ut sig till polis eller vårdpersonal. Man ringer på dörren med blommor i famnen och säger sig vara blombud. Man låtsas vara i en utsatt situation och ber om att få låna telefon eller dricka ett glas vatten. Inte sällan används våld. Ligorna hittade också tidigt nya sätt att utnyttja äldres särskilda utsatthet under Coronakrisen. Bedragare har dykt upp hemma hos människor utklädda i full skyddsutrustning och påstått att man är där för att göra Coronatest. Andra erbjuder sig att handla för den äldre, i syfte att komma åt kontokort och Bank-ID.”
https://www.gp.se/ledare/brotten-mot-äldre-kan-stoppas-vid-gränsen-1.28588098

Dagens stjärna
Gunnar Wetterberg, krönikör i Expressen. Kanske är det bara genom spel, idrott och företagande som de som inte fötts privilegierat kan göra klassresor? En sak är helt klart, klasssamhället blir återigen allt tydligare i Sverige. De rika blir allt rikare. De fattigare allt fattigare. Och medelklassen allt mer skuldtyngda.

”Dagens politiska och byråkratiska elit föredrar att se sig själv som ”vanligt folk” - då kan den ordna system som bra för de egna barnen utan dåligt samvete, vare sig det gäller skolköer eller glassiga praktikjobb.”

”På sin tid undersökte maktutredningen hur samhällets eliter var sammansatta. I näringslivet dominerade de som kom ur överklassen eller den övre medelklassen, men rekryteringen till den politiska eliten var förbluffande bred, mer lik befolkningens sammansättning än i många andra länder. Byråkratin låg någonstans däremellan. Hur ser det ut i dag, och vart är vi på väg?”
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/ska-inte-arbetarungar-kunna-bli-diplomater-ann-linde/

söndag 31 maj 2020

Usel implementation

Tänka fritt är stort att tänka rätt är större
På många sätt anser jag att den väg i krisen som Folkhälsomyndigheten förespråkat varit klok. Det har inte varit problemet för hur Coronakrisen drabbat Sverige. Problemet är avsaknad av politiskt ledarskap. Det som brustit är framförallt avsaknad av en övergripande strategi som fastslagits av regeringen och som borde ha arbetats fram av MSB. En pandemi påverkar som de flesta nu vet hela vårt samhälle och därför är det en övergripande samhällsattack mot pandemin som krävs. Det övergripande ansvaret har bara Sveriges regering. Avsaknaden av en sådan holistisk strategi samt en usel implementation av Folkhälsomyndighetens myndighetsstrategi. Folkhälsomyndigheten har tidigt lyft fram behovet av att ordentligt skydda våra äldsta och sköraste invånare. Regioner och kommuner har på många platser kraftigt misslyckats att implementera den strategin.

Nedan artikel i Sveriges Radio beskriver väl hur dåligt Sveriges ledningssystem inom sjukvården fungerar. Det sägs till och med att det inte finns något sådant system....


”Bråket om vem som bär ansvaret för att fler ska testas för coronaviruset fortsätter.
På onsdagseftermiddagen, efter att socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson besökt riksdagens socialutskott, hänger fortfarande frågan i luften.

– Det enda som har varit klart och tydligt är att det inte är tydligt vem som bär det här ansvaret, säger Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas socialpolitiska talesperson.”
”Regeringens mål om 100 000 tester i veckan i mitten av maj har långt ifrån nåtts.”

”Den grupp det har blivit oklarheter kring när det gäller testningen är grupp tre i prioriteringsordningen, det vill säga personer med andra samhällsviktiga funktioner utanför sjukvården. Att det är staten som ska stå för kostnaderna i samband med testerna har socialminister Lena Hallengren (S) varit tydlig med, men diskussionen har handlat om vem som ska se till att testerna utförs. Lena Hallengren menar att det är regionernas ansvar.
– De är inte bara ansvariga för att rusta IVA och se till att det finns vårdplatser och vårdpersonal och skyddsmateriel. De ska också se till att det finns testmöjligheter eftersom också smittskyddet är regionalt. Så regionerna har ett ansvar, säger hon.”
Samtidigt har flera regioner har inte alls uppfattat det så.

”Irene Svenonius (M), finansregionråd i Stockholm, anser att det inte inte framgår i Folkhälsomyndighetens nationella strategi för ökad provtagning.
– Vi har inte vetat hur det har varit tänkt med grupp 3. Vi har sett i Folkhälsomyndighetens riktlinjer att de ska testas av andra än av regionernas sjukvård, säger Svenonius.”
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7482927

I Expressen sågar Anna Dahlberg och Ylva Nilsson med all rätt regeringen och Socialdemokraterna. De har både nationellt och lokalt blottat sin förlorade förmåga att leda. Löfven är ingen som sitter i förarsätet. Att hoppas på att han plötsligt ska bli det är hopplöst.

”Här hemma har verkligheten också hunnit ikapp. Regeringens satsning på 100 000 tester i veckan har havererat och den ena granskningen efter den andra visar på stora brister i strategin att skydda de äldre.”
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/nej-sverige-var-inte-smartare-an-alla-andra/
https://www.expressen.se/ledare/ylva-nilsson/lofven-skadar-sverige-med-sin-klantiga-taktik/
Dagens besvikelse
Ansvariga politiker inom äldreomsorg och sjukvård i Uppsala kommun och region Uppsala. De är ansvariga för den misslyckade hanteringen av Coronasmittan och bristerna som smittar många äldre och sköra samt personal i oacceptabel omfattning. Jag delar Jakob Heidbrinks,GP, förhoppningar om att kommuninvånarna inte glömmer bort vilka partier som bär huvudansvaret för misslyckandet. Heidbrink har rätt om att kommun- och regionpolitiken på många sätt är reglerad och handgriplig. Det är därför som handgripliga och arbetserfarna politiska ledare kan göra signifikant nytta för de invånare de ska tjäna. Det kan inte ”tyckarna”. Han har dock fel om att självstyret inte är stort. ”Bara” planmonopolet (om byggande) innebär fundamentala perspektiv för ett samhälles utveckling.

”Men det konkreta misslyckandet i äldrevården, de tomma beredskapslagren – det svarar kommun- och regionpolitiker för. Inte staten. Väljaren bör komma ihåg detta när den vid nästa val utan större eftertanke plockar fram samma röstsedel i kommun- och regionalvalet som i riksdagsvalet.”

”Misslyckandet i äldrevården, de tomma beredskapslagren – det svarar kommun- och regionpolitiker för. Inte staten. Väljaren bör komma ihåg detta när den vid nästa val.”


”Enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska nämligen kommuner och regioner ha ”god förmåga att hantera krissituationer i fred”. Det är alltså kommuner och regioner som ska säkerställa att landet fungerar i kristid. Inte staten. Staten har endast en underutvecklad samordnande funktion (vilket konstateras i en utredning från april i år.”
”Detsamma gäller äldreomsorgen. Enligt socialtjänstlagen åvilar den uppgiften kommunerna. Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter på det medicinska området, men själva organisationen av äldreomsorgen är en rent kommunal angelägenhet. Det är kommunen som utformar allt från äldreboenden till hemtjänst. Det är kommunen som spar pengar genom att anställda lågutbildad och timanställd personal eller genom att upphandla omsorg till ett snålt pris. Med andra ord ligger ansvaret för beredskapen och för äldrevården på kommunerna och hos regionerna, inte hos regeringen och Folkhälsomyndigheten. Eller, riktigare: det juridiska ansvaret ligger där. Det politiska ansvaret är mera jämnt fördelat.”
”För det första är det decentraliserade ansvaret för krisberedskapen ett politiskt val. Det är riksdagen som stiftar lagar. Det är riksdagen som valt att lägga den nationella krisberedskapen på 290 olika kommunala aktörer (311 aktörer med regionerna). Någon vidare nationell samordning finns inte. Hur kunde någon kunde tro att detta skulle bli bra? För det andra är det kommunala självstyret i stor utsträckning en myt. På många sätt är kommunerna endast halvsjälvständiga utförande organ åt staten. Kommunerna är därför vana att vänta på Stockholm. När Stockholm är tyst och inte ger direktiv, krävs osedvanligt självständiga kommunalpolitiker för att något ska ske. Den statliga detaljregleringen har gjort kommunerna passiva, och det vet staten. Med andra ord borde de statliga myndigheterna ha utfärdat klara rekommendationer för hur kommunerna ska bete sig. Att så inte skedde i tillräcklig utsträckning är en skuld som hör hemma på statlig nivå.”
https://www.gp.se/ledare/glöm-inte-kommunernas-ansvar-för-coronahanteringen-på-valdagen-1.28619945

Dagens stjärna
Lotta Gröning. Ja... Ingen tar ansvar för misslyckandet att skydda våra äldsta och mest sårbara invånare i Coronakrisen. 

lördag 30 maj 2020

Tid för kraftfullare investeringar i utbildning

Tid för kraftfullare investeringar i utbildning
Vi befinner oss i osäkra och dåliga tider. Coronakrisen har hastigt bidragit till att den väntade lågkonjunkturen slagit till hårt och med en mycket allvarligare kraft än vad vi kunnat förvänta oss. Världsbanken, IMF, prognosticerar en djup global recession. Läget beskrivs som det ekonomiskt sämsta sedan den djupa depressionen under 1930-talet. Enligt IMFs ekonomer drabbas Europa hårdast. I Eurozonen beräknas ekonomin sjunka med 7,5 procent. Jämfört med IMFs beräkningar innan Coronakrisen är det en försämring med hela 8,8 procent. Kalenderkorrigerat för 2020 räknar Sveriges regering med att BNP sjunker med 4,2 procent. Det är ingen tvekan om att vi nu är i början på en mycket allvarlig och svår samhällssituation. På olika sätt försöker offentligt styrda verksamheter bidra till att runt om i Sverige lindra de negativa effekter som detta medför. Den öppna arbetslösheten beräknas bli minst 9 procent under 2020. I detta mörker krävs också ljus och framtidstro. Många av alla krispaket som regeringen hittills lanserat har handlat om att försöka minska antalet konkurser bland våra viktiga företagare. Det är mycket viktigt men det räcker inte. Det är bra att regeringen nu gett löften om investeringar i vårdundervisning. Det räcker inte. Nu är rätt tid för att genomföra mycket kraftigare investeringar i utbildning för att stärka vår konkurrenskraft och för att investera i många som annars riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. 

Coronatider har lärt allt fler om den kraft som digitaliseringen innebär. Många enskilda invånare och arbetsgivare har lärt sig att distansarbete, distansvårdgivning och distansundervisning fungerar. Det är i tider som nu som vi ska reformera så mycket som möjligt för att göra framtiden attraktivare och mer konkurrenskraftig. 

Under många år har det varit känt att vi har stora problem med tillgång till behöriga lärare i förhållande till efterfrågan. Bara därför är det klokt att kraftfullt stärka Uppsalas och Sveriges förmåga att genomföra distansundervisningar. Distansundervisningar som kan kompletteras med traditionella lärarledda undervisningstillfällen. Den mognad som nu byggs upp runt distansutbildningar, och den snabba teknikutveckling som understödjer utvecklingen, är mycket positiv. Lärarförbundet beräknar att vi redan år 2025 saknar fler än 65.000 lärare i Sverige. Vi måste inse att detta kräver nytänkande för att säkerställa att våra barn, unga och alla som ständigt behöver vidareutbilda sig ska få det viktiga lärarledda stöd som krävs. Digital undervisning, både lärarledd samt genom mycket individfokuserade självlärande utbildningsprogram, bär på många av svaren på hur vi skall säkerställa att Sveriges befolkning kan få tillgång till ett livslångt lärande som gör oss internationellt konkurrenskraftiga. 

I alla tider har människor som strävat efter bättre levnadsvillkor insett betydelsen av att utvecklas. Utbildning, praktisk tillämpning av kunskaper och modet att tänka i nya banor formar framtiden. 

Utvecklingen inom digitalt lärande, E-lärande, går mycket fort. De flesta av världens mest avancerade universitet erbjuder kraftfulla digitala komplement till traditionella gruppövningar, klasslektioner och större föreläsningar. Lärosäten och länder som vill tillhöra världens mest konkurrenskraftigast platser måste maximalt utnyttja de digitala bildningsverktygen. Bara så säkerställs att deras elever och deras invånare klarar en allt tuffare global konkurrens. 
Skickligt konstruerade E-lärande plattformar erbjuder mycket individcentrerat lärande. Det hjälper också den svenska skolan att bättre uppnå ambitionen att bidra till att alla elever når sin bildningspotential. Vi har alla gått i skolan. Alla vet hur viktig en bra lärare är för att motivera och hjälpa oss att lära kunskaper som gör att vi blir attraktiva på arbetsmarknaden, och för att vi ska kunna realisera individuella drömmar. Vi vet också att en lärare med över 25 elever i en klass har mycket liten tid att vara en tillräcklig individuell lärare till alla klassens elever. Även den insikten borde få skeptikerna till E-lärande och digitalt distanslärande att inse kraften i det kunskapslyft vi kan genomföra bland våra invånare när digitala utbildningslösningar görs till ännu mer självklara delar av det svenska samhällets livslånga lärandesystem.

Vi är i början av en lågkonjunktur som kan bli mycket påfrestande. Nu är hög tid för riksdagen att avsätta minst tre investeringsmiljarder för att kraftigt stärka svensk förmåga till E-lärande och distansundervisning. Kraftiga investeringar i E-lärande och distansundervisningar kommer erbjuda många fler än tidigare möjligheten att komma in på eftergymnasiala yrkesutbildningar och generella akademiska utbildningar. Nu är rätt tid för 2000-talets kraftfullaste kompetenslyft bland vår befolkning. Kompetenslyftet behöver inkludera betydligt bättre möjligheter för våra invandrare att snabbare lära sig svenska. Även det är en mycket viktig kunskapsförbättring bland många av våra nya invånare för att de betydligt bättre än hittills ska få en chans att förverkliga sina drömmar och för att de med kvalitet ska kunna bidra till vår svenska globala konkurrenskraft. Uppsala universitet efterfrågar mycket högre generella utbildningsanslag. Nu är också rätt tid för kraftigt höjda generella utbildningsanslag till våra universitet. I kombination med kraftiga satsningar på E-lärande och distansundervisningsförmåga utvecklas vi betydligt konkurrenskraftigare. 

Dagens besvikelse
Att Coronatesterna inte varit omfattande och att skyddsutrustning inte varit självklart inom omsorg och vård. Självklart behövs testningarna för att försöka stoppa spridningen. Isolera och stoppa. Det borde vara självklart med den strategi som Folkhälsomyndigheten valt och som regeringen hängt på.
https://www.expressen.se/gt/qs/tegnell-bekraftar-missen-borde-testat-osterrike-resenarer/

Dagens stjärna
Håkan Boström. S är maximalt ett 20 procents parti idag. De bär inte på de grundläggande vägvalen som leder stora delar av den svenska befolkningen mot en ljus framtid, en bättre framtid. De gillar makt. Det räcker inte. Särskilt inte när man inte längre klarar av att fostra fram stadsbärande företrädare.

”Ur ett mer rationellt perspektiv är det dock svårt att se vad regeringen gjort för att förtjäna denna uppgång. Ansiktet utåt under hela krisen har varit statsepidemiolog Anders Tegnell. Det är också Folkhälsomyndigheten som i praktiken fattat de avgörande besluten, medan politikerna suttit i baksätet. Om något har tidigare politiska försummelser – bristen på beredskapslager och en underbemannad äldreomsorg – förvärrat krisen. De politiskt styrda regionerna har också haft problem med att få igång virustestning av befolkningen.”

”Många väljare vill gärna se en stark socialdemokrati som löser riktiga problem. Coronakrisen har tillfälligt gjort det möjligt att leverera detta, eller åtminstone ge intrycket av det. Under normala förhållanden saknar dock S idag både handlingskraft och svar 2000-talets frågor – vilket är anledningen till att de sakta men säkert malts ned i opinionen under 15 års tid. Konsensus kring välfärdsstat och arbetslinje i kombination med konflikt kring värde- och identitetsfrågor passar S illa. Tillfälliga samhällskriser kan inte ändra på detta grundläggande förhållande, bara förhala det.”

”Socialdemokraterna har en allt svagare förankring i den svenska arbetarklassen. Det är inte längre ett folkrörelseparti och det har hittills saknat den interna dynamik som skulle kunna omvandla partiet till en ledande urban, socialliberal kraft. Det mesta talar för att högerpartierna även efter krisen har samtidens utmaningar på sin sida.”
https://www.gp.se/ledare/socialdemokraternas-grundproblem-kvarstår-1.28530494

fredag 29 maj 2020

Abdikera från migrationspolitiken

Snart mer hållbart efter många ansvarslösa år
Kommunernas makt kopplat till migrations- och integrationspolitiken behöver kraftigt stärkas. Som vanligt är dock miljöpartister helt ute och ”cyklar” i sin ohållbara ”snällism”. Kommunerna har störst operativt ansvar för att ett samhälles invånare lever i harmoni och skapar stora värden tillsammans. Om kommuner enskilt ska kunna få besluta om migrationspolitiken måste Sverige reducera antalet kommuner från 290 stycken till max runt 100 stycken. Enligt Kommun invests VD behöver också antalet kommuner minskas av ekonomiska skäl. Dessutom kan regionerna med fördel läggas ner och dess ansvar fördelas mellan kommuner och staten. Och ska de grönas EU tankar bli hållbara måste kommunal migration innebära att den kommunen som öppnar upp för migration från andra länder enskilt har ansvar för försörjningsstödet tills en migrant är helt självförsörjande. Det ska inte vara möjligt att bli av med försörjningsproblemet genom att en invandrad personer med behov av försörjningsstöd flyttar till en annan kommun.

Alexandra Boscanin, GP, skriver klokt nedan. Självklart måste kommuner som på allvar vill bryta en växande segregation och förbättra integrationen få säga STOPP.


”Det finns en skev maktbalans mellan staten och kommunerna när det gäller migrationspolitiken. Stora kostnader för mottagandet uppstår på lokal nivå, medan politiken beslutas högre upp. Staten står initialt för vissa kostnader, men när slutdatum för de statliga bidragen passerats hamnar ansvaret hos kommunerna.”

”Ett konkret exempel är försörjningsstödet. Under två års tid får den som är nyanländ statlig etableringsersättning, förutsatt att personen deltar i ett etableringsprogram eller har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Men om personen inte lyckats bli självförsörjande inom denna tid hänvisas vederbörande till den kommunala socialtjänsten.”


”Oavsett hur det går med den tvingande delen är det en intressant idé att inte bara låta länder, utan även kommuner och regioner, frivilligt ta emot flyktingar. Det skulle vara ett steg mot utökat kommunalt och regionalt inflytande i migrationspolitiken. För att en sådan politik ska vara hållbar krävs dock att de kommuner som frivilligt tar emot flyktingar är beredda att ta ansvar för sina nya invånare även när EU-bidragen slutar att komma. Det stora problemet i Sverige har dock inte varit att många kommuner har velat ta emot flyktingar men inte fått, utan snarare tvärtom. Det vore därför rimligt att staten även ger kommunerna större möjligheter att säga nej.”
”Vidare finns andra potentiella problem med att låta kommuner frivilligt ta emot flyktingar. Att ta emot människor på flykt innebär att de får vissa rättigheter. Många av dessa rättigheter är kommunerna ansvariga för att tillgodose, men även regionerna och staten har ett ansvar. En hållbar migrationspolitik måste vara förankrad på alla politiska nivåer. Klart står att kommunernas inflytande behöver öka.”
https://www.gp.se/ledare/ge-kommunerna-större-inflytande-över-migrationspolitiken-1.28227785
Dagens besvikelse
Naivister och sadistiska människoexploatörer. Läääänge har jag tydligt vågat avvika från åsiktskorridorens perspektiv att tiggeri och papperslöshet måste accepteras. Nej! Det handlar i stor utsträckning om människor som grovt utnyttjas. Se nedan SVT Dokument utifrån! Gör om! Gör rätt!
https://www.svtplay.se/video/26768109/dokument-utifran-jakten-pa-slavhandlarna

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin, GP. Mer makt till kommunerna och lägg ner regionerna.
https://www.gp.se/ledare/ge-kommunerna-större-inflytande-över-migrationspolitiken-1.28227785

torsdag 28 maj 2020

Skatteslöseri

God ekonomisk hushållning och stärkt lokalt varumärke
I måndags var det kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Igår var det kommunstyrelse i samma kommun. Gång efter gång tycker kommunfullmäktiges presidium (ordförande och vice ordförande) att vissa lokalt intressanta frågor inte ska få ställas. Till exempel tycker de inte det är relevant för kommunen att veta hur kommunstyrelsens ordförande avser vara föräldraledig. När? Hur länge? Under vilka villkor? De tyckte inte heller att kommunen ska kunna lyfta ett ärende om att kommunen ska bli kvalitetsbeskyddare av utmärkelserna Årets Uppsalabo, Årets mest kreativa Uppsalabo och Årets marknadsförare av Uppsala. Det är en pinsam inställning och vittnar om en litenhet som jag tycker är ovärdig Uppsalas kommunfullmäktige. I ljuset av att kommunen årligen delar ut hedersmedaljer och årets lärare i olika kategorier är det löjligt att kommunenS ansvariga politiker agerar så respektlöst mot ett ideellt framgångsrikt initiativ som gör stor lokal nytta. Ja, ja jag hoppas Uppsalaborna röstar klokare i valen 2022.

Både Sveriges riksdag och Uppsala kommun har fattat beslut om extra ordinära insatser för att försöka stötta enskilda medborgare och näringslivet i Coronatider. I Uppsala har bland annat jag varit drivande för att upplåtelser av offentligt rum ska vara fritt i år för till exempel caféer, restauranger och butiker. Även annars dyr parkering i city är gratis. När kommunen är hyresvärd för företagare ska ordentliga hyresrabatter erbjudas. Samtliga dessa åtgärder är kostsamma men kan generellt hjälpa näringslivet i en svår situation. Det är mycket bra.

På kommunstyrelsemötet igår valde dock S, MP, L, V, KD, C och M att gå över en acceptabel linje. Nu vill de använda cirka 8 miljoner av våra skattepengar med syftet att stimulera för handlarna i Uppsala. Som metod väljer man att i strid med upphandlingsreglerna direktupphandla presentcheckar från Upsala Handelsförening. Varje aktuell tillsvidareanställd eller tillfälligt anställd ska få presentcheckar värda 500 kr. Enligt förslaget rör det sig om runt 17.000 människor. Fjäsket med röstare förstår vi alla. Men syftet är väl ändå att hjälpa småföretagare som kämpar för sin överlevnad i Coronakrisen, eller? Bland dem som de anställda kan handla hos finns ICA, Coop och Hemköp som sålt mer än någonsin den senaste tiden. Är det rätt användning av skattepengar. Även IKEA finns med som företag man kan shoppa på. Värdefulla företag men det är knappast de som ska få del av våra begränsade skattepengar i svåra tider som nu. Varför exkluderas till exempel fotvårds-, tandvårds-, skönhets- och massageföretag? Och kemtvättföretag? Och vad händer med alla pengar, presentcheckar, som eventuell inte används? Hur betalas de pengarna tillbaka till oss skattebetalare? Eller blir det då ett otillåtet bidrag till en förening? Nej, detta förslag representerar en dålig ekonomisk hushållning av pengar som skulle göra mycket bättre nytta inom till exempel äldreomsorgen och vården. Bäst för hela näringslivet, och oss alla är att vårt samhälle så snart som möjligt kan återgå till ”normalläge”. 8 miljoner kronor kan mycket bättre leda oss mot det ”normalläget” genom att köpa in munskydd och genomföra betydligt fler Coronatester än nu. Till exempel tester av personal på restauranger. Att snabba upp farten mot ”normalläge” är det som på riktigt kan hjälpa många av våra viktiga och hårt prövade företagare bäst. Tror du skattebetalande Uppsalabor som arbetar som undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som sliter hårt inom sjukvården, och kanske inte får behövlig semestrar, får en presentcheck på 500 kr? I Landstingets ”allmänna miljardkonkurs” gör väl inga sommarpresenter på 500 kr till alla regionanställa någon skillnad...(ironi).
https://sverigesradio.se/artikel/7482992
Dagens besvikelse
Dödshot mot tjänstemän som gör sitt bästa i en svår situation. Hur bra det är kommer garanterat att utvärderas. Alla dödshot är oacceptabla och ett mycket fegt beteende. Frustration över vilka strategier som väljs kopplat till Coronakrisen ska riktas mot regeringen och inga andra.
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/dodshot-mot-anders-tegnell-och-hans-familj/

Dagens stjärna
Expressens ledare. Ja, det är hög tid för Sveriges regering att se till så att de länge utlovade Coronatesterna kommer igång och att omsorg och sjukvård får det som krävs för att dödstalen kopplade till Coronasmitta kraftigt minskar. Det bästa för svensk ekonomi är att just lösa omsorgens och vårdens problem nu.

”Sverige har fortsatt stor smittspridning och omvärlden är förfärad. Vi måste testa även de lindrigt sjuka, trycka tillbaka smittan och bli mer som andra.”

”Svensk sjukvård var ansträngd redan före epidemin. Om antalet smittade kan tryckas ner sparar vi på knappa resurser. Fler läkare och sköterskor kan få sin semester inom rimlig tid och den växande vårdskulden kan betas av snabbare.”
https://www.expressen.se/ledare/pressa-ner-smittan-sa-att-sverige-blir-rumsrent-igen/