söndag 25 juli 2021

Balanskraft

Vissa har inte förmågan

Att uppnå och säkerställa balans i elnätet är centralt för svensk energiförsörjning. Att uppnå balans är i alla sammanhang en klok ambition. Under jordens utveckling kan vi gång efter gång lära oss att när balansen rubbas uppstår problem som ofta blivit mycket allvarliga. Så allvarliga att nästan allt liv på jorden slagits ut fem gånger hittills. Den sjätte kommer garanterat. 

Tillgång till prisvärd energi kräver tillgång till stor produktionsförmåga och effektiva leveransprocesser. Idag har Sverige problem med båda. Sannolikt MPs fel som tror att klimatproblemen blir lösta genom mänsklig tillbakagång. Om MP använder energipolitiken för att försöka minska befolkningsökningen anser jag att det är en korkad metod. Tänk om man någon gång kunde höra ifrån MPare att befolkningsutvecklingen är ett huvudproblem.

Karin Pihl, GP, skriver klokt om hur skadliga MP är för människor som långvarigt vill leva i välstånd i Sverige.

Stödet för kärnkraft är rekordhögt, rapporterar TT. Opinionsinstitutet Novus har frågat svenskarna om deras inställning. Nästan hälften av de svarande, 46 procent, ställer sig positiva. Både till att behålla kärnkraften och att bygga nya reaktorer. Det är den högsta siffran till kärnkraftens fördel sedan mätningarna började 2006.”

"En tredjedel vill fortsatt använda kärnkraft som energislag men inte bygga ny. Endast 14 procent vill avveckla den. De som vill bygga mer kärnkraft är alltså fler än dubbelt så många som de som inte vill bygga nytt eller som vill avveckla.”

Politiken svarar dock inte mot opinionen. Svenskarnas inställning till kärnkraft blir bara mer och mer positiv. Men från regeringen är tongångarna annorlunda.”

Miljöminister Per Bolund (MP) vill fasa ut kärnkraften. Helt. Han tror att vindkraft och solceller kan träda in i dess ställe. Miljöministern vill lösa problemet med leveranskapacitet genom att elskatterna och nätavgifterna blir mer ”dynamiska” och ”styr mot smartare användning” (DI 21/12 2020). Vad det betyder är att det ska bli så dyrt att duscha när alla andra vill duscha att folk helt enkelt ska avstå. Den som inte vill ha en skyhög elräkning får i Miljöpartiets Sverige dammsuga och laga mat mitt i natten. Den inställningen är hopplöst långt ifrån det rådande opinionsläget."

"FN räknar med utbyggnad av kärnkraft för att hindra den globala uppvärmningen. Svenskar räknar med att de inte ska behöva anpassa sitt vardagsliv efter Miljöpartiets ideologiska inställning till kärnkraft, som är hämtad direkt från 1980-talet. En ny regering bör, oavsett vem som leder den, tänka om i miljö- och energipolitiken.”

https://www.gp.se/ledare/folk-vill-inte-ha-miljöpartiets-energipolitik-1.50528790

Vad tycker du? Ska skattebetalarna i Sverige satsa på kärnkraft igen? 

Kärnkraften minskar i Sverige de närmaste åren men ökar globalt, framförallt i Asien. Kärnkraften är inte förnybar men inte heller fossil och en av fördelarna är att den bara ger upphov till minimala utsläpp av växthusgaser. Fjärde generationens kärnkraft är en ny teknik som det forskas mycket kring.”

https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/produktion/karnkraft/

I Sverige driver också Socialdemokraterna på för att alla mindre värdefulla vattenkraftsverk ska avvecklas. Det är oklokt ut många perspektiv. Läs gärna nedan artikel från Ledarsidorna om detta. 

Utnämningen av Ibrahim Baylan, med ett aktivt stöd från Centerpartiet för att göra Baylan möjlig som minister, till att även ansvara för landsbygdsfrågor bör komma som en mycket dålig nyhet för den fjärdedel av Sveriges befolkning som bor utanför tätorter och inte bara livnär sig på skogs- och lantbruk.”

Denna fjärdedel svarar för den absoluta merparten av såväl livsmedels- som elkraftförsörjning för de tre fjärdedelar som bor i tätorter eller storstadsregioner. En fjärdedel som Centerpartiet nu övergivit av principiella skäl.

”Det handlar inte bara om skogen där EU vill kraftigt begränsa möjligheterna för svensk skogsindustri. Det handlar nu främst om energi och jordbrukets behov av vattendammar som, med konsekvenserna av energiöverenskommelsens miljökrav, nu monteras ner i en allt snabbare takt.”

https://ledarsidorna.se/2021/07/sa-svek-centerpartiet-en-fjardedel-av-sveriges-befolkning/

Och Boströms ledare i GP är läsvärd i sammanhanget balans. Att debattklimatet blivit korkat är en underdrift. Sapiens dödade sannolikt alla neandertalare i Europa och Mellanöstern för runt 12000 år sedan. Sapiens var sannolikt bättre på att kommunicera än neandertalarna. Neandertalarna påstås också ha varit ”blödigare” än Sapiens. Även om alla dagens homo tillhör sapiens (även om neandertalarna genetiskt finns kvar i mellan 1-4 procent hos nordiska och människor från Mellanöstern) inte utrotas tappar vi enormt mycket global konkurrenskraft om dagens barnsliga debattklimat får råda i Sverige. Har Darwins naturliga urval samlat så mycket dumhet i Sverige. Jag vill inte tro det. 

Det är surrealistiskt att läsa den här typen av texter, helt befriade på proportioner, verklighetsförankring och logik. Ändå är detta något av ett dominerande narrativ i svensk press, i synnerhet på kultursidor och bland fristående krönikörer. Motrösterna är fortfarande få och närmast frånvarande bortom de borgerliga ledarsidorna.”

Men när ensidigheten, undermåligheten, historielösheten tillåts dominera så kraftigt blir det bara tröttsamt.”

”Men man kan faktiskt förvänta sig mer av de som har till arbete att analysera samtiden eller bilda opinion än av vanliga hobbytyckare.”

”Fortsätter det intellektuella förfallet kommer opinionsbildningen i Sverige helt reduceras till en match mellan två olika lag. Frånkopplad från verkliga problem – och än mer från dess lösningar – som vilket underhållningssport som helst. Förloraren är det svenska samhället.”

Ett land klarar sig inte utan eliter – politiska, ekonomiska och intellektuella. Men dessa eliter måste förtjäna sin respekt. Det gäller inte minst de intellektuella. De behöver inte bara vara välutbildade utan förmå ta in olika erfarenheter och perspektiv. De måste våga utmana den rådande maktordningen och inte bara se Sverige som föregångslandet på jorden eller betrakta folket som ett hot. Det intellektuella förfallet tas ofta med en relativiserande axelryckning. Men ett rimligt tankeutbyte är kärnan i varje civilisation. På sikt spiller en trasig offentlighet alltid över på demokratin, politiken och ekonomin.”

https://www.gp.se/ledare/svensk-offentlighet-skriker-i-falsett-1.51714719lördag 24 juli 2021

Kroppens styrsystem

Forskningen allt kunnigare

Vem är du? Hur beskriver du dig själv? Till mycket stor del är du ett resultat av dina arvsanlag. Arvsanlag som bland annat påverkar din hjärnas förmåga. Självklart påverkar skolgång, uppväxtmiljö och andra faktorer mycket men senare års forskning visar att den nedärvda betydelsen för att vi blir dem vi blir är mycket större. Det påverkar med andra ord i stor utsträckning hur vi förhåller oss till de miljöer vi upplever genom livet. Är du besviken? Vill du tro något annat? Det finns gott om ny forskning på världsklass som styrker detta faktum. Dessutom påverkar det våra unika personligheter som omgivningen gillar eller ogillar.

Bara för att våra ärvda anlag styr det mesta i våra liv är vi fortfarande helt unika individer med helt unika viljor och känslor. Ingen annan än du kan känna exakt som du och tänka just dina tankar i en enskild situation. Visst är det fantastiskt att veta att vi alla är unika! Även om du skulle få en klonad människa, som blir din genetiska kopia, kommer du och din klon vara mindre lika än två enäggs tvillingar. Alla som känner enäggstvillingar vet att de är väldigt lika varandra men tveklöst helt egna personligheter eftersom de aldrig kommer att uppleva exakt samma saker under sitt liv. Och det trots att det främst är våra runt 15 första år som präglar oss mest. Något som är viktigt att förstå för människor som vill att svensk integrationspolitik kraftigt ska förbättras.

I SVTs Vetenskapens värld kan man lära sig mycket på ett enkelt sätt. Inte minst om hur vår hjärna fungerar. 

”Hjärnan bestämmer inte ensam över kroppen. Ny forskning visar att kroppens organ kan kommunicera med varandra - helt utan att hjärnan ingriper. Våra kroppar har ett eget slags internet. Vi får här se bilderna av detta vårt inre mikrokosmos, och vi får träffa forskarna som tar reda på hur detta ”kroppens internet” fungerar.”

https://www.svtplay.se/video/31068898/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-34-kroppens-internet

En nedärvd instinkt vi har är att skydda våra barn. I ljuset av det är det lätt att förstå att föräldrar till barn som utsätts för brott får ”mental härdsmälta” av att rättssystemet inte entydigt står på utsatta barns sida. Nedan artikel i Expressen är i sammanhanget läsvärd. Vi behöver bättre representation bland våra förtroendevalda. Är det möjligen ett systematiskt arvsanlagsfel hos många av dagens riksdagsledamöter? Kanske slår  god talförmåga ur förmågan att förstå samband… (ironisk).

De misstänkta killarna förhörs med försvarare och svarar ”inga kommentarer” på alla frågor. Deras telefoner tas i beslag men är låsta. Eftersom det inte finns något lagligt stöd för polisen att sätta deras fingrar mot fingeravtrycksläsarna måste polisen istället fråga dem efter deras PIN-koder. Ingen av dem vill uppge sin PIN-kod för polisen. Åklagaren begär de tre misstänkta häktade för att de inte ska få möjlighet att prata ihop sig eller påverka offret, som de ju är bekanta med. Tingsrätten beslutar att släppa ut 16-åringen på grund av hans låga ålder men häktar de två äldre misstänkta killarna.”

Vi är flera åklagare och poliser som har skrikit oss hesa över att vi inte har de verktyg som krävs för att kunna utreda de brott som plågar vårt samhälle. Fallet ovan är fiktivt men skulle kunna vara en beskrivning av ett verkligt ärende.”

”Politikerna ger oss inte bättre förutsättningar än såhär att lyckas med vårt arbete.”

https://www.expressen.se/ledare/paulina-brandberg/om-ditt-barn-ranas-star-lagen-pa-ranarnas-sida/

fredag 23 juli 2021

Revolt mot möten

Gör jobbet

Ambitionen att uppnå effektiva verksamheter uppfattas av förvånansvärt många invånare som något negativt. Hur kan det vara dåligt att vi får det jobb som ska göras att genomföras så bra och snabbt som möjligt? Det innebär i praktiken att vi kan få mycket mer av det som till exempel skattepengarna inom skolan är till för att bidra till. Det vill säga att våra barn och unga lär sig så mycket som möjligt under sin tid i skolan. Strävan efter effektivitet innebär bland annat att man ska arbeta bort allt som inte är värdeskapande för det huvuduppdrag som finns för till exempel skolans, vårdens och omsorgens verksamheter. Hur kan man tycka att det är något dåligt? Dåligt är däremot om man ser det som effektivt att inte skol, vård och omsorgspersonal ska ha tid att bry sig om de personer de ska tjäna för att uppnå verksamheternas syfte. När vi mäter effektivitet måste vi därför hålla tungan rätt i munnen så att rimlig kvalitetstid finns med i beräkningsekvationen. 

Tror du att det finns några professionella arbetsgivare som betalar sina medarbetare eller konsulter för närvaro? Nej, det gör det inte. Seriösa arbetsgivare som ska överleva på en konkurrensutsatt marknad, eller ska leva upp till politiskt satta uppdrag, betalar för att arbetsuppgifter ska bli utförda. Och människor som tjänar mer än andra förväntas också ha mer kunskaper eller högre personlig effektivitet än andra för att utföra sina arbetsuppgifter. Ett gissel som sänker många människors effektivitet är ständiga möten. Ett enkelt sätt att öka effektiviteten inom många verksamheter är att minska antalet möten och alltid säkerställa att ett möte ska ha ett tydligt syfte.

Charlotte Marteus, Expressen, skriver läsvärt om hur möteskulturen kraftigt försvagar många verksamheters förmåga att lösa sina uppgifter tillräckligt effektivt. Det gäller framförallt inom offentliga verksamheter där vi invånare inte vill att massor av tid som ska användas för att skapa invånarnytta används till allt för många, allt för meningslösa och allt för ineffektiva möten.

"Det är spännande förändringar. Kan pandemin ha revolutionerat arbetslivet så att alla hädanefter börjar fokusera helt på sina kärnuppgifter, i stället för att försmäkta i Mötesland och Konferensistan? Riktigt så enkelt är det tyvärr inte. KI-forskarna tar även upp negativa effekter: Det har blivit svårare att knyta nya kontakter och många forskare saknar den kreativa puls som kroppsliga möten och konferenser ger."


"En del avbrott i arbetsvardagen är kort sagt värdefulla av olika skäl. Men pandemin borde ha givit myndigheter och andra arbetsgivare en tankeställare: När vi fokuserar mer på kärnverksamheten får vi faktiskt mer uträttat. Och det mår vi bra av! Före pandemin tycktes möteskulturen inte ha några naturliga fiender. Den spred sig som det svenska vildsvinsbeståndet. ”Möten föder möten”, säger sociologiprofessor Malin Åkesson i tidningen Lag & Avtal. Ofta leder de till att det tillsätts arbetsgrupper. Som ska ha egna möten. Och sedan, förstås, redovisa sina slutsatser på ytterligare möten." 


"Medarbetare som inte frustar av entusiasm när de ombeds att lätta från sin kontorsstol kan, omvänt, uppfattas som bristande i framåtanda, pliktkänsla och lojalitet. Av inga goda skäl alls. Lärdomen av pandemin borde vara: Kärnuppgifterna först! Möten, konferenser och utbildningsinsatser måste ha ett tydligt värde för att motivera sin existens – och de måste vägas mot nackdelarna: Ständiga avbrott i arbetsdagen, särskilt för övningar som uppfattas som ineffektiva eller meningslösa, leder till stress för de medarbetare som faktiskt sköter kärnverksamheten."

https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/pandemin-visar-att-motes-hatarna-hade-ratt/torsdag 22 juli 2021

Smittspridningskampen

 När den osynliga faran sprids

Även om Covid-19 och alla dess varianter inte plågat oss klart än börjar det bli dags att på allvar stärka det svenska smittskyddet. Inte minst i ljuset av att både handelsresande och många privatpersoner snabbt rör sig jord och rike runt och då också kan bära på farliga sjukdomar som sprider sig snabbt. Varför inte bygga upp smittskyddsberedskapen utifrån några scenarier. Scenario 1 något liknande Ebola. Scenario 2 något liknande Covid-19. Scenario 3 en allvarlig influensa. Och varför inte minst årligen ha allmän beredskapsträning för framförallt scenario 1 och scenario 2. I Sverige ”tränar” vi i bästa fall krisläge några gånger per år genom att ”hesa Fredrik” ljuder. Har du någonsin tränats i vad du förväntas göra om det är ett krislarm på riktigt? Och om det skulle vara ett flyglarm för inkommande bombplan vet du var du ska söka skydd? Om det ens finns skyddsrum i dagens Sverige... I Japan tränar de jordbävningskatastrof en gång per månad och de tar den träningen på största allvar. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/ebola/faq-ebola/

Nedan beskrivning av ”hesa Fredrik” i Expressen är läsvärd:

Hörde alarmsignalen klockan 15 första måndagen i månaden och undrade: Varför kallas den för ”Hesa Fredrik”?

Britta Nyström
SVAR: I forntiden användes eld och röksignaler för att larma om fara. Med kristendomen blev klämtning i kyrkklockor det vanligaste sättet att varna för eldsvådor eller fientliga anfall. Men efter första världskriget växte insikten om att Sverige behövde ett mer etablerat larmsystem. Och 1931 testades första gången den larmsignal som fortfarande varnar för akuta hotsituationer som krig, bränder eller gasutsläpp. 
– Från början testades larmet varje månad. Nu är det bara fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, berättar Bo Björklund på länsstyrelsens enhet för Skydd och Säkerhet.
I dag använder allt färre kommuner larmsignalen.”
https://www.expressen.se/gt/kultur/varfor-kallas-den-hesa-fredrik/

Tillbaka till smittspridningskriser. Kajsa Dovstad skriver läsvärt om hur viktigt det är att Sverige nu på allvar skapar ett bättre smittskyddssystem än nu i Expressen.

Men i de allmänna utrymmena möttes de, trots att en nysning från den ena var livsfarlig för den andra. Varför erbjöds inte influensapatienten munskydd? undrade jag. Det fanns flera svar på frågan. Sannolikheten att bli sjuk bara av att gå förbi någon är liten, även för en ganska smittsam infektion som influensa. Några garantier finns emellertid aldrig. Men ett viktigt argument var också att personer som drabbats av infektionssjukdom inte ska stigmatiseras. Som om munskydd signalerar att människan bakom är paria.” Tankesättet går igen. Smittskyddslagen från 2004 betonar integritet och den enskilde individens eget ansvar. Inställningen är inte konstig för tiden. På 80- och 90-talet hände det att HIV-sjuka tvångsvårdades, ibland i flera år, på smittskyddsmässigt lösa grunder. Samtidigt var många farliga infektionssjukdomar, som tuberkulos, i det närmaste utrotade. Senaste pandemin i Sverige var Hong Kong-influensan 1968.”

”Mycket har hänt sedan 2004. Inte minst visar coronaviruset, och dess mutationer, att globala pandemier fortsatt är ett stort hot. Men även bortsett från Covid-19 dör allt fler svenskar i infektionssjukdomar.”


”På flera plan står det klart att samhället är mer sårbart mot smittor. Resande och migration har ökat. Det finns många fler infektionskänsliga, bland annat på grund av mer immunhämmande läkemedel. Antibiotikaresistensen tilltar. Ett tjugo år gammalt förhållningssätt till smittskydd duger helt enkelt inte längre. Det finns mycket att ta itu med, exempelvis:

- Stoppa dementa från att sprida smitta på boenden, vilket Expressens ledarsida skrivit om tidigare. I dagens lagstiftning beskrivs karantän som ”en extraordinär åtgärd”, till och med för personer som inte kan ta eget ansvar.

- Tvångsåtgärder, både för individ och arbetsgivare, vid sjukdomar som inte är samhällsfarliga likt corona, men kan drabba en avgränsad grupp hårt, som influensa eller magsjuka på äldreboende.  

- Möjlighet till besöksförbud på vårdinrättningar. JO konstaterade i veckan att lagstöd i dag saknas, vilket är dumt. 

- Restriktioner för fri inresa, utan hälsokontroll, från vissa länder måste utredas.”

https://www.expressen.se/ledare/kajsa-dovstad/corona-har-lart-oss-att-smittskyddet-ar-for-svagt/


Nu talas det om en fjärde våg. Vi får se. I Uppsala kämpar de nu med att få yngre att vaccinera sig. Och återigen sprids Covid-19 på våra äldreboenden. Jag är inte imponerad. Kan det vara dålig introduktionsutbildning av sommarpersonalen som spökar? Eller ”bara” usla kvalitetsledningssystem? Förvånar mig inte om det är både och.

https://www.expressen.se/nyheter/senaste-nytt-om-coronaviruset/onsdag 21 juli 2021

Massdöd

Klimatkriser

Gång efter gång, under miljardtals år, har massdöd av liv drabbat jorden. Massor av arter har dött ut och under miljontals år har nya utvecklats. Självklart finns detta faktum också beskrivet i min bok ”En stund på jorden”. Det är fakta, inte ”fake-news”. Försöker man beskriva hur universum uppstått och utvecklas är det intressant att tydligt inkludera fakta om hur jorden och människan utvecklats. Det unika med den nuvarande klimatkrisen är att den starkt påverkas av en av jordens alla arter, människan. Oavsett vad vi vill tro kommer garanterat en ny period av massdöd på jorden. Hittills har forskningen bekräftat fem tillfällen. Den nästa blir då den sjätte. Inträffar den nästa vecka? Är det den som sakta men säkert nu inlett sitt förlopp? Blir det återigen en effekt av en enorm komet som slår ner på jorden som en gigantisk atombomb om två miljoner år? Ingen vet mer än att det är osannolikt att det inte inträffar igen. Då kanske människans tid är över, precis som dinosaurierna dog ut, och nya arter växer fram. 

I boken ”En stund på jorden” skriver jag att den nuvarande klimatkrisens huvudproblem är människans påverkan på jorden och att vi snart är 10 miljarder människor. Och runt om på jorden arbetas det hårt för att fattigdomen ska bekämpas och att sjukdomar och skador inte ska förkorta våra möjliga liv. Fler människor som kan konsumera och som lever längre påverkar kraftigt jordens ekosystem. Ironiskt nog kan vår strävan efter långa friska liv leda vår art snabbare mot utdöd. Som jag så ofta upplyser om har volym alltid stor betydelse för allt. Mer eller mindre spelar ingen roll, det påverkar studerat utfall. Och ändrade temperaturer på jorden påverkar kraftigt jordens näringskedjor. Näringskedjor förstörs och nya perioder av massdöd uppstår. Den som tar människans matförsörjning för självklar saknar viktiga historiska kunskaper. När matförsörjningen blir ett problem ”bits” vi människor. Kanske är vi tillräckligt smarta för att några människor i Darwinistisk anda hunnit anpassat sig till de nya förutsättningarna. Eller tillräckligt rika för att som Jeff Besoz, Elon Musk med flera planera försök med en ny variant av Noaks ark. 

https://www.wwf.se/klimat/?gclid=CjwKCAjwieuGBhAsEiwA1Ly_nRRPFty0XHtg-VCAl_2tIebrSgEdAGJ5_D2rORrlSyOYcQZdDOwodxoC48cQAvD_BwE

https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/utrikes/kapplopningen-mot-rymden

Ett mycket sannolikt huvudskäl till varför de rikaste människorna satsar massor av egna, och våra gemensamma, resurser på projekt som kan göra längre möjlighet för människan att leva någonstans i rymden är för att skapa en modern Noaks ark. Om ännu en stor komet slår ner på jorden och skapar en enorm massdöd är det nog bra att vara borta från jorden ”några år”. Då kanske några människor hinner flyga till månen med ”två av det viktigaste” och befolkningsbegränsat lever där i några miljoner år tills jorden återhämtat sig. Särskilt kul liv,  jämfört med våra idag, blir det sannolikt inte. En intressant fråga är om någon liknande art som människan uppstår efter nästa period av massdöd? Vad tror du? Dinosaurierna försvann.

https://www.expressen.se/nyheter/qs/larmet-jorden-pa-vag-mot-sjatte-massutdoendet/

I min bok lyfter jag fram att mitt miljö- och klimatengagemang är kopplat till ambitionen att leva i fred och med tillräcklig energiförsörjning. Mitt perspektiv är bara några tusen år framåt. I ljuset av alla tidigare perioder av massdöd och masskapelser kommer det oundvikligt nya sådana perioder. Jag skapar mig inte några illusioner om annat. Kommer då till exempel artificiellt intelligenta robotar, drivna av solenergi, överleva och bli nästa varelse högst upp på jordens näringskedja? Varför inte? Det beror på hur massdöden uppstår. Blir det en ny enorm komet som slår ner på jorden? Blir det en ny extrem period då jordens inre sprutar ut? Blir det ett atomvapenkrig? Oavsett hur det blir undrar jag mest hur det kan finnas naturvetare med insikterna om perioder av massdöd och som vet att människan bara funnits i några miljoner år, som ändå kan tro på något annat än naturen? Det gör det. Hur är det möjligt? Det sammanfattas väl i ordet hopp. Att leva med hopplöshet är värdelöst. Tillsammans kan vi göra mycket för att kraftigt minska människans starka bidrag till nästa tid av massdöd. Kraftigt växla upp delningsekonomin. Kraftigt uppmuntra användning av preventivmedel och inte uppmuntra till stora familjer. Kraftigt bygga ut lagringsbara system för sol- och vätgas. Dessutom hjälpas åt att göra det ”fint” att leva måttfullt. Yes we can!

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/jordens-sjatte-massdod-stundar/tisdag 20 juli 2021

Naturens läkande kraft

Råös skönhet

Kan den råa naturen vara vacker? Kan något vara vackrare? Hur helande är naturen? Är det härligare med västkustens karga klippor och havsvindar för oss allergiker, och få myggor och bromsar, än naturen i Smålands djupa skogar? Smaken är som baken. Personligen gillar jag myggfritt, bromsfritt, havsnära, allergivänligt och stora möjligheter till sol. Tänk att det faktiskt finns några sådana fantastiska naturplatser på vår jord. En av de platserna som ofta de senaste över 25 åren bjudit på liknande naturupplevelser är Råö på Onsala. Att nästan känna sig ett med naturen till frukost, till musiken av många varianter av fåglar och kors brölande. Tittande ut över havet, karga klippor, ängar och mindre skogspartier. Åka ut med båt till de karga klipporna och ibland sandstränder. Att spela spel och äta middag i naturskön miljö förlänger nog livet. 

Efter en tid på östkusten med sonen och dottern är jag nu på Västkusten med familjen. Och det är magiskt vackert och underbart sommarväder. Råö är på många sätt fortfarande en rå naturmiljö. Som kontrast mot stadens urbaniserade människopuls är det själavårdande naturnära men ändå med full tillgång till den moderna tillvarons alla bekvämligheter.. Frågar du mig, är det naturnära själavårdande runt en månad om året. Du, himlen, havet, naturens närvarande liv och vädrets växlingar. Inga streamade filmer eller serier. Mycket begränsat användande av sociala medier. Mycket restriktivt nyttjande av mobil. Inga skrikande barn eller vuxna. Inga ”fake news”. Du och den verkliga verkligheten i sin lilla natursköna form utan risk för farligare djur än en geting, fästing, huggorm eller vildsvin. En härlig kontrast till storstadslivet. Tyvärr har vi nu fått lära oss att de farligaste djuren rör sig beväpnade med pistoler och knivar idag. 

Varför inte titta på nedan del av Vetenskapens värld för att förstå hur viktigt det är för vårt välbefinnande att då och då njuta av naturens närhet och krafter. Även jag, till stora delar en storstadsperson, uppskattar stunder av naturens helande kraft. Se nedan reportage från Vetenskapens värld. 

”Det händer saker i vår kropp när vi är i skogen och naturen. Det visar forskning från Sverige och flera andra länder. Att vistas i skog och mark kan ha större påverkan på oss än vi trott. Hjärnan arbetar på ett annat sätt och skogen är också stresshormonernas återhämtningskälla”

https://www.svtplay.se/video/31480222/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sommar-frisk-av-naturen-1?info=visa

Människans negativa påverkan på jordens klimat och artrikedom är påtaglig. Innebär det att det inte spelar någon roll hur vi lever våra liv nu för att morgondagen ska bli bra? Nej, det innebär att det är klokt att ta ett stort personligt ansvar för att inte utsätta naturen för rovdrift samtidigt som vi njuter av den korta stund vi lever på jorden. Att ställa om till mycket mer av delningsekonomi och sparsamt boende gör stor positiv nytta. När allmänheten inte längre imponeras av människor som bor allt för stort och har allt för många bostäder och prylar är vi på rätt väg. 

https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/klimatkrisen/

Naturens kraft är enorm och när vi inte bedriver rovdrift av den, och balanserat utnyttjar dess krafter klokt, klarar vi oss bättre från dess frustration. En av mänsklighetens största naturbegåvningar, Leonardo da Vinci, gjorde de flesta av sina enorma vetenskapliga framsteg genom att lära av naturen. Människans rovdrift av naturen, och att vi snart är tio miljarder människor, bidrar till allt fler katastrofer som drabbar många människor. Redan nu borde de platser som är mest utsatta för negativa naturkonsekvenser att planera för ordnade förflyttningar av många många miljoner människor. Då minskar vi riskerna för snabba och blodiga konflikter när förutsägbara kriser inträffar. Vare sig torka eller översvämningar leder till särskilt mycket positivt. Vi behöver säkerställa bättre harmoni mellan oss människor och övrigt liv på jorden. I min bok ”En stund på jorden” skriver jag både om varför jag tar miljö- och klimatförändringarna på stort allvar och om den fantastiska da Vinci. 

Staden Pepinster är en av de platser i Belgien som drabbats hårdast av översvämningarna. Nu röjs staden på bråte och många hus är så ostadiga av skadorna att de måste rivas.”

https://sverigesradio.se/artikel/vi-har-forlorat-allt-sager-invanarna-i-belgiska-staden-pepinster

”Leonardo da Vinci anses vara en av de största och mångsidigaste konstnärer som funnits. Inte bara som målare, bildhuggare och arkitekt utan även som ingenjör och mekaniker, fysiker, naturforskare, författare och musiker. Dessutom var han mycket kunnig i anatomi och matematik. Han var också intresserad av allt som flög och gjorde skisser på en flygande maskin och även på fallskärmar, helikoptrar och glidflyg. Han har blivit kallad för 'renässansens universella intelligens'.”

https://historiesajten.se/visainfo.asp?id=244måndag 19 juli 2021

Elsparkcyklars kaos

Tydliga exempel på uselt ledarskap

Hur svårt kan det vara? Gång efter gång frågor många av oss hur det kan vara så svårt för styrande politiker att skyndsamt hantera samhällsproblem. Den usla hanteringen av elsparcyklar är ett lysande litet problem som visar hur impotent många styrande politisk ledningar agerar. När inte ens en så liten fråga kan hanteras skyndsamt är det inte svårt att förstå att inkompetensen och oförmågan att hantera större och komplexare problem är stor. Frågar man vänstern, naivister och nyliberaler finns felen säkerligen att finna hos den vita medelålders mannen…(jag är ironisk).

Adam Cwejman, GP, skriver läsvärt om elsparkcyklar nedan. Självklart måste användningen av elsparkcyklar regleras. Om det innebär att det inte längre finns någon ekonomi i att hyra ut dem så får det visa sig. Att de tillåts skräpa ner, göra det offentliga rummet farligare för funktionshindrade och att många ungdomar missar tillfällen av naturliga fysiska aktiviteter är inte ok! 

"Hatar folk elsparkcykeln? Det kan låta så på många. De frustar över hur hänsynslöst fordonen framförs. Att dess förare saknar trafikvett och att de parkeras hursomhelst. Användarnas respektlöshet kan bara mäta sig med elsparkcykelbolagens bristande ansvarstagande. Så går kritiken. Men är det egentligen själva fordonet som väcker sådana reaktioner? Sannolikt inte. Det är inget fel på elsparkcykeln som fordon (eller den tillhörande tekniken för uthyrning). Lika lite som det är något fel på cyklar, inlines, bilar eller skateboards."

"Irritationen över elsparkcyklarna, och den är välmotiverad, handlar om att de inte inordnats i de regler och normer som gäller i vår gemensamma offentlighet. Jämför elsparkcyklarna med hyrcyklarna i Göteborg som går under namnet Styr och ställ. Varför är det så mycket irritation över de förra och så lite över de senare? En lockande förklaring är att det finns fler elsparkcyklar än vanliga hyrcyklar. Och det stämmer säkert. Men en annan förklaring är att hyrcyklarnas avhämtningsplatser är samma som lämningsplatserna. Det är reglerat var de ska lämnas. Ingen behöver snubbla över en hyrcykel på trottoaren."

"Det går inte tekniskt att avsluta lånet av cykeln på någon annan plats än någon av de många hyrstationerna. Ingen stör sig över cyklarna eftersom deras användning är reglerad på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till ansvarslöshet i det offentliga rummet. Elsparkcyklarna kan däremot lämnas nästan varsomhelst. Avsaknaden av några uppstyrda avlämningsplatser innebär två saker: Användarna behöver inte ta hänsyn till var de lämnas och bolagen som hyr ut dem slipper bekosta hyrstationer och kan gratis bruka torg, trottoarer och andra offentliga ytor som hyrstationer."

"Elsparkcyklarna uppmärksammar oss på att det finns en vältutvecklad men också rätt skör ordning och balans i det offentliga rum vi delar med varandra. Fordon får parkeras och framföras men bara under vissa villkor. Bryter man mot de gemensamma reglerna riskerar man inte bara böter utan även att väcka irritation och bryta mot de sociala normerna."

"Om det ligger en hög med elsparkcyklar och blockerar ingången till sophämtningen eller trottoaren så kommer dock kommunen rycka på axlarna. Inte deras ansvar. Det är vad man kallar för "allmänningarnas dilemma" och lösningen på just detta dilemma är verkligen inte avlägsen. Elsparkcyklarna måste regleras. Precis som all annan form av trafik."

https://www.gp.se/ledare/problemet-med-elsparkcyklar-%C3%A4r-l%C3%A4ttl%C3%B6st-1.50320198

Att elsparkcyklar används mycket på fyllan, och samåkningar, leder till många allvarliga olyckor. För funktionshindrade skapar oredan av dessa fordon stora bekymmer. Jag repeterar, farten i att få till rimliga regleringar kopplade till dessa fordon är oacceptabelt långsam. Varför är så stora delar av svenska demokratiska församlingar så impotenta i viktiga frågor att avgöra? Frågan belyser pinsamt tydligt att Sverige behöver ledas mycket klokare.

https://www.expressen.se/tv/nyheter/bara-nyheter/lakare-varnar-om-elsparksolyckor-fler-unga-hamnar-pa-akuten/

Karin Pihl, GP, bjuder också på läsvärda sågningar av hur frågan om elsparkcyklar hanteras. Att anse att vi gemensamt och demokratiskt ska säkerställa ordning och reda i det offentliga rummet har inget med teknikfientlighet att göra.

Vem äger det gemensamma rummet? Den frågan ligger nära till hands att ställa i diskussionen om elsparkcyklarna. Fordonen är populära bland användarna. Men gemene man har en mer negativ inställning. Enligt en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet vill 60 procent av göteborgarna begränsa scootrarna, medan endast 17 procent ställer sig negativ till ett sådant förslag.”

Människor är helt enkelt trötta på att behöva sicksacka mellan slarvigt parkerade sparkcyklar. Folk känner irritation över förare som inte följer reglerna utan åker två på en cykel eller kör för snabbt på trottoarer.”

”Olyckor inträffar. Sahlgrenska sjukhusets akutmottagning vittnar om olycksfall på elsparkcyklar som kan leda till sjukskrivningar och livslånga men.”

Problemet är detsamma i flera europeiska städer. I Paris har tre dödsolyckor inträffat sedan 2019. För en månad sedan avled en 32-årig kvinna efter att hon blev påkörd av en elsparkcykel. I den franska huvudstaden, liksom i Oslo, Helsingfors och Berlin, införs nu begränsningar för scootrarna.”

”Kommunerna, inklusive Göteborg, har försökt att få ordning på kaoset. Men det har inte räckt till.”

Återigen handlar det om vem som äger det gemensamma rummet. Äger vi gator och torg kollektivt? Eller är det enskilda individer och företag som, på oklar grund, gör det? Spelar demokratisk legitimitet någon roll när det gäller utformningen av det gemensamma? Idén att allmänhetens eller majoritetens uppfattning är av ringa betydelse när det gäller den offentliga miljön går igen på många områden. Elsparkcyklar, klotter, arkitektur. Och offentlig konst, som i stor utsträckning används för att uppfostra medborgarna, vilket skribenten Naomi Abramowicz skrev om i Timbros nättidning Smedjan nyligen.”

https://www.gp.se/ledare/de-låtsas-som-att-vi-inte-äger-staden-tillsammans-1.51344202

Är det möjligen den sjuka nya ideologin som tycks förena vänstern, naivister och nyliberaler som spökar? Alla samhällsproblem måste väl bero på de medelålders vita männen… (jag är ironisk). Ivar Arpi ger välskrivna perspektiv på hur dumt vårt samhälle utvecklas. Vi måste rösta fram klokt och ansvarsfullt politiskt ledarskap som bygger sin makt på respekt för alla, goda utbildningschanser för alla, jämlikhet inför lagen och ett mycket företagsamt samhällsklimat. Och ordning och reda i vårt offentliga rum. 

Om vi menar allvar med att vara inkluderande bör vi nog hålla oss borta från en ideologi som är aktivt fientlig mot majoritetsbefolkningen.”

https://ivararpi.substack.com/p/vit-svensk-straight-och-man