måndag 18 juni 2018

Verkligheten knackar på

Den knutna näven i byxorna
Vår fantastiska planet, jorden, är full av möjligheter och skönhet. På samma planet, jorden, finns också ständigt massor av problem att lösa för att framtiden ska bli ljus ur ett enskilt eller kollektivt perspektiv. Så har det alltid varit sedan människan började sin vandring på jorden. Några av de problem som individer och grupper möter under sin livsvandring är att egna intressen krockar med andra människors och gruppers intressen. Så har det också alltid varit. Så kommer det alltid att vara. Det är bara i samhällen som klarar av att skapa ekonomisk tillväxt och rimlig rättvisa mellan sina invånare som kan undvika stora konflikter mellan olika grupper. Det nya i vår tid, globalt sett, jämfört med tidigare är att antalet människor som klassas som medelklass är enormt mycket fler än någonsin tidigare. Det är självklart positivt men skapar också nya utmaningar som till exempel vår stora rovdrift på naturtillgångar. Ja, ja mycket vad avser relationer mellan människor är de samma idag som för tusentals år sedan. Att digitaliseringen gjort att vi följer varandra mer än någonsin tidigare har inte ändrat grundläggande förhållningssätt mellan människor. I vart fall inte än.
Många av oss människor kan ta besvikelser. Samtidigt finns gränser för hur många besvikelser vi kan ta innan vi slutar "knyta näven i våra byxor" och faktiskt börjar uttrycka vårt missnöje i skrift, verbalt och genom att använda den makt vi tycker oss ha för att pressa fram en förändring av en ordning som stör oss. Statsvetaren och Stig-Björn Ljunggren beskriver detta på ett utmärkt sätt i sin bifogade artikel om Socialdemokraternas haveri.

"Det går att göra en omfattande lista på de små förolämpningarna - var och en har sin egen variant. Det är omöjliga amorteringskrav för bostadsköp, medan andra får sitt boende levererat på silverfat; nya galna parkeringsbestämmelser; politiska åtgärder mot miljöfarliga tips; svårigheten att använda kontanter; tåg som systematiskt slutat gå enligt tabell; ungdomsligor som hänger på stan; gruppvåldtäkter; böneutrop och burkor; regelbundna skjutningar; för mycket att göra på jobbet; MeToo-skandaler; tiggarna utanför affärerna; mediernas underrapportering av brottslingars etnicitet; usla pensioner; vårdköer; stenkastning mot blåljuspersonal; diselbilar som plötsligt ses som miljöförstörare istället för miljöräddare; hot mot sjukvårdspersonal, etc."

Redan tidigt 2013 fick dåvarande regering ta del av Framtidskommissionens förslag till reformer för att möta många av de stora utmaningar vi sedan länge vet att Sverige och dess delar står inför. Inte minst förslag kopplade till bostadsmarknaden. När en demokratisk församling som styr över lagstiftningen, Riksdagen, inte klarar av att driva ett nödvändigt reformarbete till nödvändiga kompromisslösningar har den församlingen misslyckats att verka för sina invånares bästa. Politiska företrädare har inget annat uppdrag än att företräda sina geografiskt avgränsade invånare på bästa sätt. Förbättringspotentialen är stor.
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-socialdemokraterna-och-grindslanten-1.6592444
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/

Dagens kalkon
Socialdemokraterna. Desperationen växer och växer. Ovan länkad artikel skriven av Stig-Björn Ljunggren säger mycket om hur mycket Socialdemokratin kört ner i diket. Miljarder till utanförskapsområdena är inte lösningar på de underliggande problemen! Trångboddhet, starkt segregerade socioekonomiska områden, parallella rättssystem och tröghet att snabbt erbjuda vägar mot självförsörjning är huvudproblemen. Främst kräver förbättringarna ändrad lagstiftning kopplat till bostadsbyggande, förändringar av Socialtjänstlagen, ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, stärkt och entydigt myndighetsutövande kopplat till rättssystemen samt att de som fått utvisningsbeslut också ska utvisas. Den reglerade invandringen som alla partier säger sig stötta kräver också att det regelverk som finns upprätthålls.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/lofven-inga-omraden-ska-vara-sarskilt-utsatta/

Dagens stjärna
Susanna Birgersson. Hon har rätt. Hittills har de flesta riksdagspartierna kraftigt misslyckats i sitt sätt att försöka att motverka ett växande missnöjesparti. Det finns ett talesätt som lyder "The devil is in the details". När viktiga sakfrågor debatteras på ett seriöst och respektfullt sätt får också partier och dess företrädare tydligt bekänna färg. "Ett regelverk som är så snålt och illa utformat behöver framför allt reformeras. Det är dags att pröva en ny strategi. Att peka finger har visat sig fungera så dåligt."
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/sverige-behover-en-oppen-debatt-om-atervandring/söndag 17 juni 2018

Lagprestation

Fokus på samarbete
När det är skarpt läge fattar alla professionella att man har fullt fokus på samarbete och hög prestationsnivå. Om man inte får till det kan man inte heller förvänta sig framgångsrika resultat. Det gäller prestationer i fotbolls-VM och det gäller valarbete i de svenska valrörelserna 2018. De som vill nå maximala resultat inser detta. Energitapp och frustration får inte komma inifrån när det gäller som mest. Det finns tillräckligt motstånd runt omkring att hantera. Zlatan har gjort mycket bra för sina fotbollslag och Sveriges landslag. Nu börjar han dock skapa onödiga energitapp och defokusering inom vårt landslag. Det är urdåligt! Lagsporter är lagsporter och bygger på god lagdynamik. Självklart är enskilda individer mycket viktiga och värdefulla men framgångar skapas bara när stora egon kan ”lägga ner jaget för laget”. Zlata, chilla!
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/har-inte-med-vart-landslag-att-gora/
Dagens kalkon
De som inte inser att försörjningsstödet kraftigt behöver reformeras. Det ska aldrig vara möjligt att få mer i plånboken genom bidragssystemen än att jobba. Jobba måste alltid påtagligt löna sig. Bidragssystemet får inte heller uppmuntra ojämlikhet mellan könen. Dessutom ska bidragssystemet aktivt användas så att arbetsföra med försörjningsstöd inkluderas bättre mot en väg som leder till självförsörjning. Centerpartiets politik även nationellt börjar nu bli riktigt bra inom detta viktiga område. Bidragssystem ska stärka människor, inte permanent försvaga dem.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0GJAQ/centerpartiet-vill-se-over-forsorjningsstodet

Dagens stjärna
Hannes Haldorsson. Islands herrlandslag i fotboll fortsätter att imponera. 1-1 mot Argentina och Haldorsson som räddade Messis straff är mycket imponerande. De visar tydligt att det mesta är möjligt. Berättelsen om ”David mot Goliat” i modern form. Argentina är historiskt ett världsledande landslag. Island är med för första gången i ett VM. Island har knappt 340.000 invånare. Argentina har nästan 44 miljoner invånare! Vulkanen mullrar igen : )
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/raddade-messis-straff-nu-kan-hjalten-saljas/i

lördag 16 juni 2018

Bäst i världen

Uppsala en världsstjärna bland samhällen
Det är med stor stolthet som jag i nuvarande grönska tar med mig utländska gäster på en promenad i centrala Uppsala. Jag brukar börja vid S:T Eriks torg, gå förbi Saluhallen, över till Östra Ågatan, promenad till Islandsbron, över bron och in i Stadsträdgården, upp i slottsparken, slottsområdet, ner i Botaniska trädgården, upp i engelska parken, förbi Carolina redoviva och ner till Uppsala domkyrka. Det en vandring i en miljö i världsklass. Om du aldrig upplevt den promenaden i tider som nu, gör det!

Uppsala bär också på en fantastisk historia där människor kopplade till bildning, företagsamhet och tro spelat huvudroller. En plats som idag tveklöst har störst förutsättningar att erbjuda sina invånare en mycket ljus framtid. Inte minst närheten till Arlanda, som snabbt tar oss ut i världen, gör vår plats väldigt attraktiv. Närheten till Stockholm är också positiv både ur ett affärs- och kultur-perspektiv. Att Uppsala vinner priser om att vara en attraktiv och miljöansvarsfull plats är välförtjänt. Bland annat för att vi faktiskt skapat en bred politisk enighet om ett offensivt miljö- och klimatarbete. Uppsala kan beskrivas som en starkt lysande stjärna bland världens samhällen.  Eller en fin diamant.

Diamanter är mer eller mindre värdefulla. När de skickligaste hantverkarna slipat en diamant"sten" ökar dess värde. "Även solen har fläckar", "en oslipad diamant" och så vidare är exempel på ordspråk som beskriver att även det som är bra kan bli bättre. Framförallt tycker jag att politiken har ett ansvar för att ta långsiktiga perspektiv på den samhällsförbättring vi dagligen som politiker jobbar med. Även om våra problem idag är relativt små kan de snabbt visa sig vara väldigt stora när till exempel en högkonjuktur byts mot en lågkonjunktur. Därför är det till exempel väldigt viktigt att ta utanförskapsproblemen och klyvningen av våra samhällen på största allvar. Det är uppenbart att allt för många som definieras som tillhörande medelklassen och överklassen inte tagit integrationsutmaningarna på tillräckligt stort allvar. En konsekvens av det kan vara som Alice Teodorescu skriver vara att valet 9/9 i år kommer att vara "en folkomröstning om invandring". Det är ett uselt betyg till alla icke missnöjespartier att vi hamnat i en liknande situation. Varje dag bidrar jättemånga invandrare till svenskt välstånd och vår positiva utveckling. Samtidigt finns många invandrade, av olika skäl, som det svenska systemet inte klarar av att tillräckligt fort lyckas integrera mot självförsörjning och acceptans för våra värderingar. Det inkluderar andra generationens invandrare som vuxit upp i utanförskapsområden.  Att bygga framgångsrika samhällen i det lilla och i det stora är svårt. Långsiktigt kommer inte Uppsala att utvecklas positivt om vi får allt fler människor som lever i parallellsamhällen och i hopplöshet. Det måste vi bättre inse och tydligare jobba med att inkludera människor mycket bättre än hittills mot självförsörjning och respekt för våra grundläggande värderingar. När vi fixar det kommer Uppsala bli världens bästa plats att leva på, för alla sina invånare.
Dagens kalkon
Det kommunala utjämningssystemet. Det måste mycket bättre väga in alla kostnader som krävs för en betydligt bättre integration i de områden där väldigt många nyinvandrade samlats. Särskilda insatser i skolor, betydligt bättre vuxenutbildningar och lokalt förankrade arbetsmarknadsåtgärder. De som förstår hur destruktiv klyvningen av Sverige är stöttar en sådan systemkorrigering.
https://www.expressen.se/ledare/lika-kommunskatt-for-alla-varken-rattvist-eller-effektivt/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Vissa människor gillar rak kommunikation, andra gör det inte. Jag gillar rak kommunikation och ogillar falskspel och intriger. Människor som har en medmänsklig och värdeskapande värdegrund beter sig inte så. Men de falska och intrigerande finns. Du som genom åren lärt känna mig via till exempel mitt bloggande har förstått att jag är 100% transparent med mina värderingar. Jag tillåter inte att oro och rädsla hindrar mig ifrån att våga ta i känsliga frågor. Jag försöker alltid förstå hur det är i verkligheten. För att motverka falskspel och intriger försöker jag alltid lyfta fram konflikter ”på bordet” för att alla kort ska synas och problem lösas. Jag låter inte ideologi förblinda mig från att tydligt se och ta i uppenbara problem. Jag är helt enkelt en pragmatiker med ett liberalt ideologiskt kompass.

Jag genomförde för tre år sedan en utanförskapsturné till Malmö, Göteborg, Södertälje och Stockholm. Uppsala känner jag väl till. Det var innan de stora flyktingströmmarna. Redan då hade Sverige brustit kraftigt med integrationsarbetet. Jag träffade lokala invånare, fastighetsbolag, företagare, socialarbetare och Polisen på varje ställe. Tro mig, redan då var det väldigt tydligt att vi hade stora integrationsbekymmer. För mig var det också tydligt att människor som lever i ”fina” bostadsmiljöer helt saknat insikt i hur problematiskt det faktiskt varit och är i allt mer tätbefolkade utanförskapsområden. Om insikten funnits har den förträngts. Ett oklokt och inte medmänskligt förhållningssätt. Ett förhållningssätt som också kraftigt bidragit till en politisk polarisering av Sverige och kraftigt växande missnöjespartier. Underkänt!

För de allra flesta handlar det nämligen inte om en konflikt mellan invandrare och svenskar utan om en konflikt mellan skötsamma med olika bakgrund och etnicitet samt de som skapar problem. Det är i grunden en fråga om rättvisa och resursfördelning. Att de etablerade partierna lät dessa frågor glida dem ur händerna är ett historiskt misstag med konsekvenser vi bara sett början av.”
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-därför-vinner-sd-valet-1.6592188

Inom kort släpper jag en bok. Där försöker jag i väldigt kortfattad form bland annat beröra vad som krävs för ett framgångsrikt lagbygge. Sveriges ledarskap har inte gjort ett tillräckligt bra jobb de senaste åren då landet klyvs allt mer. Glest befolkade områden mot få tätbefolkade städer. Medel- och överklass mot socioekonomiskt svaga. Många av våra allra socioekonomiskt svagaste bor i de så
kallade utanförskapsområdena.

fredag 15 juni 2018

Köpkraft livet ut

Sparsamhet
"Den som spar hen har" var något fint förr i tiden, och är det fortfarande i till exempel Kina. Att leva "ur hand i mun" är inte så klokt om man har alternativ. Det är alltid bra att ha en privat ekonomisk buffert, av många skäl. I Sverige upplever jag att allt för många gått på konsumtionssamhällets kortsiktighet och oklokt litar på att "samhället" ska ta hand om oss när vi behöver det i krislägen. Visst kan man tycka att "samhällskontraktet" ska stötta oss ordentligt med tanke på alla skatter och avgifter vi tvingas betala men vad vi tycker är en sak, verkligheten kan lätt bli en annan. Samhällskontraktet är en komplex multiförsäkring som kräver sin sunda finansiering för att fungera. En hög självförsörjningsgrad kräver till exempel en omfattande infrastruktur för barnomsorg. I ett läge som nu då det föds mycket barn, de äldre blir allt fler och äldre, integrationen av utomeuropeiska invandrade mot självförsörjning går på tok för sakta. Parallellt har vi arbetskraftsbrist som skapar tillväxtproblem för många företagare och dålig leveransförmåga inom till exempel skolan, omsorgen och vården. När också Riksbanken för länge drivit en farlig lågräntepolitik kan mycket spännande hända i vår svenska ekonomi framöver. Vi får se hur det går. Mitt råd är alltid, spara pengar så att du har en egen ekonomisk buffert! Bifogad artikel beskriver ett scenario som jag hoppas du har tagit personlig höjd för.
https://www.expressen.se/dinapengar/frida-bratt/stefan-ingves-kan-ha-slappt-en-bomb-i-din-pensionspase/
Sparbanksstiftelserna gör nytta på många sätt i våra svenska samhällen. De stöttar Ung Företagsamhet och andra verksamheter som hjälper människor att växa och stärker svensk konkurrenskraft. Jag är engagerad i Sparbanksstiftelsen i Uplands verksamhet. Ett av verksamhetens huvuduppdrag är att bidra till en sparsamhetskultur. Förhoppningsvis kommer fler av våra invånare välja att spara lite mer, och konsumera lite mindre, framöver. Det tjänar alla på, inte minst miljön och företagare i behov av lån för sin gröna tillväxt.
http://sparbanksstiftelsenupland.se/bidrag/

Dagens kalkon
De som hotar politiker och deras anhöriga för att försöka tysta dem eller att få dem att inte rösta på det de tror på. Det är mycket oacceptabla brott som kraftigt hotar vår demokrati. Det finns gott om åsiktsskillnader både inom om mellan partier. Det finns gott om åsiktsskillnader mellan enskilda individer. De åsiktsskillnaderna ska brytas genom samtal och debatter. Så länge vi har förmånen att leva i en demokrati får vi som ibland förlorar ett önskat politiskt ställningstagande acceptera majoritetens val och parallellt, inom lagens ramar, fortsätta att verka för andra vägval. Det är samtalen, debatterna och förhandlingarna runt vägval som är demokratins arena.
https://www.expressen.se/ledare/vem-vill-vara-politiker-nar-barnen-hotas/

Dagens stjärna
Joachim Lund. Det är dumt att inte förstå nyansers stora betydelse när vi debatterar. Den som respekterar demokratin accepterar också att vi tycker olika om saker. Det innebär att vi fredligt försöker få så mycket stöd som möjligt för det vi själva tror på. I den kampen om bästa vägval framåt skapas bara onödig polarisering om vi inte klarar av att vara rimliga i våra angrepp på meningsmotståndares åsikter.
"Svenska debattörer borde lyssna på Joachim Lund som är historiker specialiserad på Tredje riket, verksam vid Copenhagen Business School. När han ombads kommentera Østergaards ordval varnade han för att dra nazist-kortet eftersom det söndrar politiskt. Om man har erfarenhet av nazistisk diktatur aktar man sig för att devalvera ett av de svartaste kapitlen i sitt lands historia."
http://www.gp.se/ledare/sonesson-i-danmark-drar-man-inte-nazist-kortet-ostraffat-1.6514094

torsdag 14 juni 2018

Närmare och närmare....

Tajmning
Tajmning har stor betydelse. Det vet alla som har några livsår med sig under livets vandring. Inte minst när vi för de flesta gör de största affärerna i våra liv, köper bostad, har tajmning stor betydelse. Köper man när priserna är höga är det surt om man senare måste sälja när de är låga. Köper man när de är låga har man kommit in på en marknad på en bra prisnivå. Kommer kraftiga prisfall spelar det inte så stor roll för den som inte måste sälja och flytta till något mindre och oattraktivt. Hela marknaden korrigeras och någonstans måste vi ju bo. Tuffast är det om man köpt dyrt och till exempel skiljer sig och måste ta en stor ekonomisk smäll. Också tufft om räntorna kraftigt ökar om man har små marginaler. Vi får se hur många privatpersoner och företag som kommer att "bita i gräset" under 2018 och 2019 när bostadsmarknaden tveklöst korrigeras.
https://www.synonymer.se/sv-syn/tajmning
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/professorn-det-behovs-en-bostadskrasch-6883735
https://www.stockholmdirekt.se/bostad/forskaren-darfor-pekar-allt-mot-en-bostadskrasch/repqid!VprRxnquTUmDYzd97HxbVQ/
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hans-lind-staten-bor-driva-igenom-en-bostadskrasch-26068
https://www.etc.se/inrikes/har-ar-faktorerna-som-pekar-mot-en-bostadskrasch

Visst ändras mycket hela tiden kopplat till människans villkor på jorden. En sak är dock säker och det är att den som är för mycket satt i skuld är definitivt inte fri. Ett annat perspektiv i en demokrati är att politiker så långt som möjligt kommer att försöka rädda stora grupper som levt över sina tillgångar när de faller. Det innebär att det är andra som varit mer kostnadsmedvetna och försiktiga som får vara med och lösa ut stora kostnader när krascher inträffar.
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-skulder/

Och visst kan du hålla med om att det varit korkat att vi inte bygger bostäder som "vanliga människor" har råd att bo i! Hur svårt har det varit att uppskatta betalningsförmågan bland väldigt många av dem som efterfrågar bostäder? Inte så svårt.
https://www.centerpartiet.se/lokal/uppsala-lan/uppsala/startsida/nyheter/nyheter/2017-07-22-sverige-behover-bostader-som-vanligt-folk-har-rad-med

Dagens kalkon
Stefan Löfvén. Man måste som statsminister klara av att vinna debatter om man förhåller sig korrekt till verkligheten. Verkligheten har många nyanser. Genom att nyansera debatter kan man även vinna debattslag mot dem som klassas som enkla "populister". Vi väljare är inte så korkade som en del partistrateger och PR-konsulter tycks tro.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/akessons-motargument-torde-besvara-lofven/

Om Löfvén vill ha någon chans att få en valdebatt som handlar om annat än starkt kopplade migrations- och integrationsfrågor är det smart att ta Kristerssons utsträckta hand. Hur jobbigt det än skulle vara för S. Nu kan inte ett nyval bli aktuellt. Vare sig Socialdemokraterna eller Miljöpartiet tål
https://www.expressen.se/ledare/lofven-bor-ta-kristerssons-utstrackta-hand-redan-nu/

Dagens stjärna
Hans Wallenstam. Nu talar även han tydligt om vad som stundar kopplat till riksdagens oförmåga att för länge sedan ha reformerat bostadsmarknaden. Också Riksbankens farliga räntepolitik har starkt bidragit till att vi nu sannolikt får en mer eller mindre kraftig krasch. Dock håller jag inte med om att det är rimligt att tillåta att privatpersoner belånar sig ännu mer än hittills för att köpa en bostad. Sverige måste genom hårdare konkurrensutsättning på byggmarknaden, lägre ränteavdrag och förändrad hyresreglering pånyttföda en fungerande bostadsmarknad.
https://www.fastighetssverige.se/artikel/wallenstam-kommer-sluta-med-en-stor-krasch-28582

onsdag 13 juni 2018

Opinionsmätningar


Hur nära slutresultatet är vi?
Opinionsmätningarna prestenteras allt oftare och nöjesinslagen i dem blir allt större. Så fort något parti får bättre mätningar jublar deras anhängare. När det går sämre är det tyst. Alla som sett amerikanska serier om det demokratiska spelet har lärt sig att det sedan länge i USA är fullt med opinionsmätningar som kraftigt påverkar den politiska verkligheten. Är det bra? Kanske, kanske inte. Det beror på hur frågorna ställs och hur urvalet av dem som svarat är gjort. Personligen tycker jag att det är positivt att "folkets" röst får höras så ofta som möjligt. Samtidigt blir inte politiken ansvarsfull om en politisk majoritet hela tiden försöker förhålla sig till ständiga opinionsmätningar. Politikers uppdrag är att vara pålästa, bryta svåra frågor i debatter med andra och utifrån goda grunder förhoppningsvis fatta fler kloka beslut än dåliga beslut. Därför måste också ansvarsfulla politiker och partier våga följa den politiska linje som man förhoppningsvis arbetat fram och utifrån den ständigt kompromissa fram rimligt bra lösningar med andra partier framåt. Ett av skälen till varför Centerpartiet går relativt tidigare val tycks gå väldigt bra i Uppsala och i Sverige är att vi länge haft en tydlig politisk linje i viktiga frågor. Inom stadsbyggnadsområdet, företagspolitiken, miljöpolitiken, trygghetspolitiken och sjukvårdspolitiken. Många partier har problem för att de inte orkar vara konsekventa i sitt politiska arbete.

Tre riksdagspartier lever i närheten av riksdagsspärren. Hur nära slutresultatet av riksdagsvalet tror du att vi är när vi idag tar del av ett sammanvägt resultat av de senaste opinionsundersökningarna av vilket parti människor säger sig tänka rösta på? Jag är helt övertygad om att det blir svårt att bilda nästa svenska regering. Jag är också övertygad om att det blir en svag regering.
http://pollofpolls.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsm%C3%A4tningar_inf%C3%B6r_riksdagsvalet_i_Sverige_2018
https://val.digital/
https://www.di.se/nyheter/anders-borg-valet-blir-stokigt/
Dagens kalkoner
Hopplösa rådgivare. Så lätt är det inte att bryta Socialdemokraternas kris. För att förstärka deras kris ytterligare kan jag tala om att en stor del av deras allt färre väljare tillhör den äldsta delen av befolkningen. NATO-frågan tror jag inte alls är en "game changer".
https://www.expressen.se/nyheter/goran-persson-sa-ska-s-ta-sig-ur-krisen/

Veronica Palm. Tänk att det ska vara så svårt att inse att konkurrens är något positivt så länge som det är fokus på kvalitet och att konkurrensen upprätthålls. Det är hög tid för Socialdemokraterna att inse att när det finns offentliga leverantörer kan vi lätt konstatera om den kan utföras till lägre pris än privata utförare med jämförbar kvalitet. Så är det sällan. Om man förstår logiken av det skulle man inte ägna så mycket energi åt att bekämpa en konkurrensutsättning som i grunden är samhällsekonomiskt nyttig. Och för människor i behov av dessa tjänster fördelaktigare.
https://www.etc.se/ledare/hogern-ar-inte-nojd-malet-ar-ett-totalt-systemskifte
Dagens stjärna
Karin Nelsson. Bra att de försöker göra det enklare för oss som roas av opinionsmätningar att också tolka dem.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nu-gor-vi-det-lattare-att-tolka-opinionsmatningar-22588

tisdag 12 juni 2018

Kompetensfokus

Konkurrenskraft
Bildning, ett väl fungerande rättssystem och företagsamhet är de stora avgörande grundpelarna för ett framgångsrikt välståndsbygge. Så "enkelt" är det. I ljuset av att Sverige har problem att säkerställa att våra barn och unga bildas konkurrenskraftigt, vårt rättssystem har problem och företagsamheten behöver stärkas förstår de flesta att reformbehoven är stora. Inom Centerpartiet i Uppsala har vi länge matat på med lokala och nationella reformförslag som bidrar till att våra tre grundpelare ska stärkas. Det är mycket positivt att Centerpartiet nationellt mer och mer följer de förslag vi länge kämpat för. Inom flera av de viktigaste politiska samområdena har Centerpartiet en stark reformagenda. Inte minst för att stärka företagsamheten. När förutsättningarna för företagande stärks stärks hela vårt samhälle. Tänk att det är svårt att förstå för vissa.... Och tänk att det inte är en självklarhet att kompetens alltid ska vara i fokus! Det är hög tid för facket att hjälpa till med att få till bra arbetsrättsliga regler som bygger på kompetens och inte anställningstid. I min tid skulle det också stärka fackens ställning, det tycks de inte inse.
https://www.di.se/nyheter/hard-kritik-mot-loofs-nya-reformprogram/

Idag är en stor dag för båda mina barn. Mest för min son. Dottern har skolavslutning efter 2.a klass. Sonen tar sin masterexamen i Köpenhamn, från Copenhagen business school. Bildning är avgörande för hur stora valmöjligheter våra individuella liv bjuder på. Bildning finns i många former, inte minst mer praktiska former som olika hantverksutbildningar. Jag har länge irriterats över att vissa upplever utbildningar som mer eller mindre fina. Vi behöver duktiga och ambitiösa människor inom alla verksamhetsområden. Därför är det viktigaste att varje enskild människa får stöd att nå sin fulla bildningspotential inom ett område som intresserar med möjlighet till försörjning. Samtidigt som jag tycker det är jag väldigt stolt över min sons studiebedrifter på en av världens mest ansedda affärsskolor. Ett särskilt grattis till min son idag!
https://www.cbs.dk/
Dagens kalkon
De som inte konsekvent kan se till barnens bästa.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/galen-regering-tokiga-sambos-och-stackars-barn/

Politiska rörelser som går över gränsen i sitt så kallade jämställdhetsarbete. Att fortsätta arbetet för att uppnå jämställda livsmöjligheter är mycket viktigt. Samtidigt är det sjukt att förneka att det faktiskt finns grundläggande skillnader mellan könen. Skillnaderna är små men av avgörande betydelse för vår existens. Skillnader som jag uppskattar. Självklart ska alla jämlikt få chansen att förverkliga sina drömmar. I Sverige har vi kommit långt med den utvecklingen om vi bortser ifrån många invandrade flickor och kvinnors situation. Självklart ska min dotter ha likvärdiga livsmöjligheter som min son. Jag ska i vart fall inte begränsa henne utifrån ett könsperspektiv. Istället för en löjlig jämställdhetspolitik borde jämställdheten mest fokusera på socioekonomiska orättvisor. Socioekonomiska orättvisor påverkar människors livsmöjligheter i Sverige mer än något annat.
https://www.expressen.se/debatt/konsneutrala-skolan-strider-mot-var-natur/?social=fb&utm_campaign=social_sharing&utm_medium=link&utm_source=facebook

MP och S i regeringssamarbete blev sannerligen ingen bra pragmatisk regering. Det är pragmatism som krävs för regeringsduglighet.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/slutbetyget-for-lofvens-regering-blir-en-tvaa/


Dagens stjärnor
Politiker som tar sitt medborgaruppdrag på allvar. Då borde det sedan länge vara självklart att motverka den enorma maktkoncentration som just nu styr på Internet. Sund konkurrens ligger alltid i konsumenternas intressen.
https://digital.di.se/artikel/eu-ministerns-ilska-mot-tech-jattarna-skarp-er

Centerpartiförslaget att försörjningsstöd ska villkoras mot aktivitetskrav och att försörjningsstöd ska betalas ut till båda vuxna i en familj. Äntligen!

Donald Trump och Kim Jung-On. Onekligen en fantastisk kontrast mot för cirka ett år sedan då det upplevdes som risk för krig på Koreahalvön. Intressant utveckling som blir lika intressant att följa framöver.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-har-skrev-trump-och-kim-under