tisdag 26 november 2019

Såg det inte komma...

Konferensen som aldrig ägde rum
Gång efter gång efter gång under flera år gav jag Löfven gratisråd här på bloggen. Ordna en konferens med myndighetsföreträdare, experter, forskare och representanter från utanförskapsområden för att 1) få en liknande verklighetsuppfattning 2) försöka enas om problemlösningsförslag. Han lyssnade inte. Samtidigt säger den person som sitter på landets mesta resurser ”vi såg det inte komma...”. Hur var det möjligt att inte se hur utanförskapsproblematiken växte kraftigt? För flera år sedan använde jag bland annat cancer som metafor för vad som händer om man inte tar tag i farliga växande problem i rimlig tid. Självklart hoppade vänsterliberaler direkt på mig och hävdade att jag kallade invandrare för cancer. Nej, det gjorde jag inte. Jag beskrev vad som händer i vårt samhälle om man bedriver en socialt och ekonomiskt ohållbar migrations- och integrationspolitik. Jag har tyvärr fått rätt. Paulina Neuding skriver en läsvärd krönika i Dagens Samhälle:

”Det är ett förbluffande påstående av en statsminister som både bevisligen känt till relevanta fakta, och som tills nyligen haft som strategi att förringa utvecklingen och anklaga meningsmotståndare för att svartmåla landet.”
”För det är ju omöjligt att Stefan Löfven eller regeringen inte skulle ha sett eskaleringen och brutaliseringen av våldet i svensk gängmiljö. När Löfven tillträdde som statsminister hade gängmorden nästan femfaldigasts sedan 1990-talet, från 4 till 19 per år. 2018 hade det mer än tiofaldigats till 45. Det har varit frågan om en successiv ökning över tre decennier.  
”Redan under Löfvens första mandatperiod tilltog också bombningar och handgranatattacker på ett sätt som saknar motsvarighet i den industrialiserade världen.”
”Lägg till sådant som radikalisering, hedersvåld, attacker på blåljuspersonal och växande maffiastrukturer i svenska utanförskapsområden – vilket sedan ett antal år är belagt i forskning och rapporter från svenska myndigheter”.
”När man som Stefan Löfven påstår att vi inte såg detta komma, ger man också en bild av att det inte skulle ha pågått en debatt om dessa frågor. I själva verket pågick en intensiv debatt, där regeringens strategi var att så långt det var möjligt förminska allvaret i utvecklingen, och anklaga meningsmotståndare för att skada landets anseende.”
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/lofven-later-mer-som-donald-trump-en-svensk-statsminister-30269
Dagens besvikelse
De som förblindas av sin egoism och inte kan se till Uppsalabornas och svenskarnas samlade bästa. De som inte förstår att vi behöver ett demokratiskt systemskifte där bland annat det personliga ansvaret bland politiker blir mer på riktigt. Utvecklingspartiet Demokraterna, UP, erbjuder inte bara väljarna attraktiv politik, vi kämpar för att demokratin ska förnyas, vitaliseras och bli konkurrenskraftig i förhållande till andra styrelseskick som vinner allt större framgångar. UP arbetar bland annat för att säkra generationsrättvisa. För att klara av det måste Uppsala och Sverige både anpassas till nya verkligheter fortare samtidigt som de som styr mycket bättre måste balansera kortsiktiga och långsiktiga ambitioner.

Dagens stjärna
Sten Widmalm. Professor i statskunskap, Uppsala universitet. Uppsala var under slutet av 1700-talet en plats där den då moderna tanken om demokrati växte fram. Peter Forsskål, en av Linnés lärjungar, var en drivande kraft och publicerade skriften ”Tankar om borgerliga friheten”. Demokratin som vi känner den är på stor dekis i hela västvärlden. Antingen nutidsanpassar vi den eller så kommer sannolikt, under överskådlig tid, andra styrelseskick att kraftigt dominera. Och påverka enskilda människors vardag och livsmöjligheter.

”År 1759 framställdes en mycket viktig skrift här i Uppsala: ”Tankar om borgerliga friheten.” Den skrevs av Peter Forsskål som var en av Linnés lärjungar som studerade juridik såväl som arabiska dialekter i Egypten. Forsskål gick bort i unga år, men skriften som han, trots motstånd, hann trycka innehöll politiskt banbrytande idéer.”

”Men i dag, mer än 250 år senare efter Forsskål skrift finns det anledning att uttrycka stark oro över demokratiutvecklingen.”
https://mobil.unt.se/asikt/debatt/nedatgaende-trend-for-demokratin-i-varlden-5456223.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar