måndag 16 december 2019

Kommunala självstyret

Stärk det kommunala självstyret
Jag tror att invånarna i en kommun förstår att det är klokt att rösta på de partier som har förmågan att attrahera de mest kompetenta företrädarna för dem de ska tjäna, invånarna. Jag tror också att allt fler svenskar börjar inse att de två riktigt viktiga demokratiska plattformarna idag är lokalt och inom EU där de flesta förändringar av lagar och regler genomförs. Insikten om detta faktum talar för att avveckla de tidigare landstingen och ersätta dem med rikspolitiker som får driva de regionala frågorna med fokus på specialist sjukvård och kollektivtrafik. Det kommunala självstyret måste stärkas. Bland annat genom att vi får stopp på rikspolitikers ständiga utspel om små riktade statsbidrag samt att kommuner, som förr, får del av lokalt kopplade företagsskatter. Det senare kan till exempel få lokala politiker att bättre vårda sitt näringslivsklimat. Det borde också vara självklart att kommunerna får starkare kraft att upprätthålla kvalitet inom offentligt finansierade tjänster. Till exempel en skola som gång efter gång brister i sin förmåga att leva upp till uppsatta regler måste snabbare kunna avvecklas. Personligen anser jag att vi kan lära mycket av amerikanerna vad avser fungerande kvalitetssystem på en marknad. Pengar är det ”språk” som fungerar. Tydligt mätbara kvalitetsmått och jättehöga ekonomiska viteshot är ett signalsystem som fungerar. ”Tillitsbaserad” styrning är en bra ambition. Den ambitionen behöver dock tydliga ramar inom vilka tilliten kan blomstra.

Karin Pihl, GP, skriver klokt om att kommuner måste får mer självbestämmande inom givna ramar kopplat till skolverksamhet.

"Samtliga partier i kommunfullmäktige har uttryckt att de vill stänga skolan. Men det spelar ingen roll. I Sverige är det Skolinspektionen, en myndighet som ligger under Utbildningsdepartementet, som ansvarar för friskolors tillstånd. Ändå är det kommunen som måste städa upp när problem uppstår. Kommunen har ingen möjlighet att stänga en dysfunktionell skola – men har hela ansvaret för eleverna när en skola bommas igen av Skolinspektionen. Eller går i konkurs."

"Friskolor som drivs som aktiebolag kan, precis som vilket företag som helst, gå i kånken. Det händer lite då och då. I fjol ansökte en friskola i Helsingborg och en i Motala om konkurs, för att ta två exempel. Precis som i fallet med Vetenskapsskolan är det upp till kommunen att ta hand om barnen, när det handlar om en grundskola. Är det en gymnasieskola det rör sig om får eleverna räkna med att vänta på en ny plats och kanske behöva byta gymnasieprogram."

"Det är en märklig ordning. För några år sedan utreddes frågan om att införa ett kommunalt veto mot friskoleetableringar. Utredningen avfärdade idén, bland annat med argumentet att det i så fall skulle innebära att makten flyttas från Skolinspektionen till kommunen."

"Visst kan det finnas en intressekonflikt där kommunpolitiker inte vill se sin egen skola utkonkurrerad. Men det som Friskolornas riksförbund och andra som värnar marknadsinslagen i skolsystemet glömmer bort är att en utbildning inte går att jämföra med nagellack eller havrepuffar."
https://www.gp.se/ledare/kommunen-m%C3%A5ste-kunna-stoppa-extremister-i-skolan-1.21390276
Dagens besvikelse
De som styrt EUs utveckling de senaste tjugo åren. Jag är mycket väl medveten om komplexiteten men de har inte insett att framgången finns i att begränsa samarbetet till några få områden och i övrigt låta mångfalden blomstra. På många sätt är Sveriges riksdag som politiskt maktcentrum en illusion. Med tanke på hur mycket som idag styrs från EU nivå borde den politiska mediabevakningen ändras till mycket mer lokalt och EU. Varför är det inte redan så?

Håkan Boström skriver klokt i GP. Han bjuder nedan på en kort och mycket sammanfattande beskrivning av det Pan-Europeiska politiska läget.

”Högerpartier – de som förstår sin samtid – tar över arbetarklassens röster med ett socialkonservativt budskap som slår vakt om sammanhållningen och det nationella intresset, utan att förlora näringslivets och företagarnas intressen ur sikte.”

”Den största nackdelen med Brexit för svensk del är den överhängande risken att EU nu går i en mer överstatlig riktning, något de nordiska länderna tillsammans med Storbritannien länge försökt bromsa. Det hade varit bättre för Europasamarbetet om britterna stannat kvar. Samtidigt måste det brittiska folkets beslut respekteras. Den arroganta attityden att väljarna inte förstår sitt eget bästa håller inte om man vill försvara demokratin i Europa.”
https://www.gp.se/ledare/england-förblir-england-1.21541807

Dagens stjärnor
Viktor Bart-Kron. Ja, praktiskt visar Januariöverenskommelsen hur politiskt rörigt det är. Knappast ”väljarvänligt”. Det gynnar bara Vänstern eller SD i Sveriges riksdag.

”Det är svårt att tänka sig ett sämre läge för ett storbråk om arbetsrätten. Ändå är det just det som håller på att blåsa upp.”
https://www.expressen.se/kronikorer/viktor-barth-kron/las-fragan-kan-bli-en-mardrom-for-lofven/?fbclid=IwAR3g9tGqvwFYZ6T-5w0cZBeCfnddWhvo8bZlhMwtA87XeGEGwwey49P97I8

Och Stefan Löfven fick också enbart tre applåder när han höll sitt jultal nyligen i Visby, Gotland.
Lena Melin har nästan rätt när hon efterlyser en pedagog, S måste bestämma för vilka de främst vill kämpa och välja samarbetspartners utifrån det. Snart är S irrelevant. S kanske ska ömsa skinn som C och kalla sig socialliberaler?
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/P92RzJ/lofven-behover-hjalp--av-en-larare

Financial Times. Ja, vi lever i mycket omvälvande tider. Självklart ska människan fortsätta att utvecklas. Självklart är det det fria företagandet och möjligheten att få riklig belöning för kommersiella framgångar som driver utvecklingen smartast. Och oseriösa företagare ska alltid motverkas och jagas.

”We live in a time of disruption and fragmentation but where others see difficulty, we see opportunity – not just to survive but to thrive:  To stand up for wealth creation and free enterprise as drivers of development.  To promote better business by holding companies to account.  To empower our readers to lead the way in business, society and the wider world.  This is the new agenda.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar